№ 61 (2018)

Зміст

Музичне мистецтво

Соната для армандоліни й баса continuo Дж. Б. Саммартіні в аспекті відображення художніх ідеалів Пізнього Бароко PDF
N. V. Bashmakova
Досвід оркестрування в програмному комплексі Steinberg Dorico PDF
I. А. Haidenko
Духове соло в контексті музично-виконавської герменевтики (педагогічний аспект) PDF
V. V. Hromchenko
До поетики хорового стилю Георгія Свиридова: новий тип художнього мислення PDF
I. I. Gulesko
Розвиток народного хорового виконавства в суспільстві на сучасному етапі PDF
S. A. Dobronravova, V. V. Shevchenko
Утілення традицій масок пекінської опери в образах героїв музичної драми Сан Бо «Метелик» PDF
Xianwei E
Концертний виступ як засіб вокальної підготовки студента-актора PDF
O. V. Yeroshenko
Дитяча музика А. Гайденка: баянні цикли дидактично-інструктивної спрямованості PDF
A. Yu. Yeremenko
Принципи циклоутворення хорової кантати А. П. Гайденка «Чотири дійства» як предмет герменевтичного дослідження PDF
M. M. Zhdanov
Авторська концепція «Літургічних піснеспівів» В. Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма PDF
O. L. Zaverukha
Градації медитативного в «Кітч-музиці для фортепіано» Валентина Сильвестрова PDF
N. Yu. Zymohliad
«Reminiscences de “Robert le Diable”» Ф. Ліста в аспекті мефістофельської символіки PDF
N. S. Zolotaryova
Артистизм у контексті фахової підготовки студента-хормейстера PDF
Yu. M. Ivanova
Сучасні тенденції інтерпретування української народнопісенної виконавської парадигми PDF
Yu. I. Karchova
Про пластику та постановку номера естрадного співака PDF
L. O. Krasovska
Рецепція європейського оперного мистецтва в китайській музичній культурі кінця XVIII — першої половини ХХ ст. PDF
Ming Li
Фортепіанний дует у системі фортепіанного ансамблю: жанрово-типологічні аспекти PDF
I. I. Polska
Виразність як категорія фортепіанно-виконавського музикознавства PDF
A. Yu. Rumyantseva
Взаємодія фольклорних інтонацій та стилістичних тенденцій в українській пісенній естраді PDF
T. N. Riabukha
Піанізм як метасистема: герменевтична розробка змісту поняття PDF
O. Yu. Stepanova
Типологічні ознаки Відродження як історичного періоду розвитку музики в системі мистецтв PDF
T. P. Sukhomlinova
Три пісні про розлуку в спадку Шан Деї: жанрові ознаки прихованого вокального циклу PDF
He Cao
Специфіка взаємодії змісту й форми у вокальній мініатюрі Хуан Цзи на вірші Лью Сиан «Ідучи снігом» PDF
Mengmeng Chen
Стан і тенденції розвитку академічного народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я (на прикладі діяльності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової) PDF
V. V. Sheremet
Перша фортепіанна соната Ге Цин: основи композиторської інтерпретації європейського музичного жанру PDF
Tuo Yang

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Традиції й сучасний розвиток національної професійної школи виховання акторів та режисерів PDF
I. O. Boris
Особливості акторського стилю О. Райданова й Г. Козаченка у фільмах «Сватання на Гончарівці» та «Лимерівна» PDF
V. S. Horielova
Нова буфонада як складова сучасних тенденцій розвитку циркового мистецтва PDF
T. B. Grinie
Самостійна робота студентів у контексті формування вокальної компетентності актора PDF
V. O. Doroshenko
Світова література на українському телебаченні в інтерпретації Тимлера Спенглера (Німеччина) PDF
I. V. Zborovets
Репертуар музично-драматичного театру М. Старицького (1885–1891 рр.) PDF
L. Yo. Kokhan
Соматичні практики в сучасній бальній хореографії PDF
T. S. Pavlyuk
Еволюція шоу-програм: минуле та сучасність PDF
O. V. Yakobchuk
Репертуар українського музично-драматичного театру як чинник збереження культурних традицій української нації (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) PDF
I. M. Yan

Теорія та історія мистецтв

Жанрові метаморфози в контексті дії принципу нелокальності в практиці та теорії мистецтва (на основі аудіовізуального мистецтва) PDF
Z. I. Alforova, A. M. Alforov
Парадокси «перевтілення» в акторському мистецтві. Теорія та практика PDF
V. P. Patsunov
Медична та літературна інтелігенція в часи Української Революції 1917–1921 рр. PDF
V. M. Sheyko
Сучасна проблематика подієвого менеджменту мистецьких проектів PDF
S. V. Oborska