DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.061.09

Принципи циклоутворення хорової кантати А. П. Гайденка «Чотири дійства» як предмет герменевтичного дослідження

M. M. Zhdanov

Анотація


Розглянуто процеси циклоутворення в хоровій кантаті А. П. Гайденка «Чотири дійства». Виявлено ознаки  циклічних жанрів — хорового концерту, хорової опери, кантати. Доведено, що циклоутворення кантати охоплює такі рівні художньої цілісності, як жанровий, змістовний, формоутворюючий, темповий, інтонаційний. Ознаки циклоутворення диференційовано на заявлені та приховані. З’ясовано вплив солярного календарного  обрядового циклу на змістовний рівень твору.  Наслідки сакрально-обрядового розуміння циклічності солярного походження зумовлюють особливості циклоутворення у творі. Розміщення частин кантати відповідає закономірностям весняно-літнього колообігу. Колоподібну структуру  твору поділено на своєрідні півцикли — літній (I і IV частини) та весняний (II та III частини).

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshakova, T. V. (2007). Biographical information; General characteristics of A. Haydenko’s creative work; Performed-style analysis of concert works for the accordion A. Haydenko. Concert works for the accordion A. Haydenko [sheet music]. T. V. Bolshakova (Compl.). Kharkiv, p. 5–23. [In Ukrainian].

Zdolbnikova, V. I. (2015). Choirs of spiritual themes of A. Haydenko in the context of modern spiritual music of Ukraine.; V. M. Sheyko (Editorial Board). Culture of Ukraine. Series: Art Studies: a collection of scientific works. Issue 51. 236. Kharkiv State Academy of Culture. Kharkiv [In Ukrainian].

Shubina, L. (2002). Folklore-style metamorphoses of choral works by A. Haydenko. N. L. Babi-Ocheretovsky and I. V. Matsievsky (Ed.-Comp.). Tradition and contemporary in Ukrainian culture: abstracts of the International Scientific and Practical Conference devoted to the 125th anniversary of Hnat Khotkevych. NTU “KhPI”; V. N. Karazin KNU; I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts. Kharkiv. [In Ukrainian].

Tsekhmystro, O. V. (2005). Stylistics of A. Haydenko’s choral work in the context of modern non-folklore tendencies. M. V. Dyachenko and V. M. Boguslavsky (Ed.). Culture of Ukraine: a collection of scientific works, 15, 415-429. Kharkiv State Academy of Culture. Kharkiv. [In Ukrainian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net