DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.061.03

Духове соло в контексті музично-виконавської герменевтики (педагогічний аспект)

V. V. Hromchenko

Анотація


Досліджується педагогічна своєрідність академічних творів духового соло з позиції розвитку індивідуально-виконавських здібностей щодо трактування, тлумачення художньої композиції, її вивчення в контексті музично-виконавської герменевтики. Відзначається, що новизна дослідження полягає у вивченні специфічних особливостей, характерологічних ознак феномену академічного духового соло стосовно музично-виконавської герменевтики, а також у висвітленні його самобутності в сучасному музично-викладацькому процесові. Наголошується: духове соло характеризується великою творчою свободою, яка відтворюється в максимальній широті трактування ідейно-образного змісту твору, у найбільших градаціях засобів художньої виразності з підкресленням темброво-колористичної специфіки, а також у яскраво вираженій тенденції до синтезу мистецтв.

Повний текст:

PDF

Посилання


Apatskiy, V. N. (2010). History of wind musical performance art. Kiev: Zadruga [in Russian].

Apatskiy, V. N. (2006). Fundamentals of the theory and methodology of wind musical performance art. Kiev: NMAU named after P.І. Chajkovskiy. [in Russian].

Burkatskyi, Z. P. (2010). Personally oriented approach to the virtuoso of clarinetist. Odesa: Drukarskyi dim [in Ukrainian].

Denisov, Ye. (1979). About compositional process. Aesthetic essays, 5, 126–136 [in Russian].

Kachmarchik, V. P. (2008). German flute art of the 18–19th centuries. Donetsk: Yugo-Vostok [in Russian].

Levin, S. (1983). Wind instruments in the history of music culture. Leningrad: Muzyka [in Russian].

Martseniuk, H. P. (2013). Ukrainian trombone performance in the context of European music art. Kyiv: Information and Analytical Agency [in Ukrainian].

Usov, Yu. (1989). The history of foreign performance on wind instruments. (2nd ed.). Moscow: Muzyka [in Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net