DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.061.08

Дитяча музика А. Гайденка: баянні цикли дидактично-інструктивної спрямованості

A. Yu. Yeremenko

Анотація


Розглянуто три цикли для баяна соло А. Гайденка — «Прелюдії-картини», «Дванадцять п’єс для дітей» та «Три концертні етюди» — у контексті типової для сфери дитячої музики єдності художніх та дидактичних завдань. Охарактеризовано образи, зафіксовані в програмних заголовках п’єс, та виявлено способи їх відтворення в музиці. Простежено фактори драматургічної цілісності циклів. Наведено приклади застосування різноманітних видів баянної техніки, спрямованих на опанування виразових можливостей інструмента. Зроблено висновок, що поступове ускладнення технічних завдань у трьох дитячих циклах А. Гайденка надає можливості розглядати їх як своєрідну тричастинну «Школу гри на баяні», де чіткість технічних завдань поєднана зі спрямованістю музичних образів на дитяче сприйняття.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshakova, T. V. (2007). Concert compositions for the bayan by A. Haidenko: A guide for students and teachers of higher musical educational institutions. Kharkiv: KhDAK. [In Ukrainian].

Kuzhelev, D.O. (2011). Bayan creative work of Ukrainian composers: tutorial. Lviv: SPOL. [In Ukrainian].

Aleksov, Ya. (2010). Genre variations of the Ukrainian children’s Bayan Suite. Music studies studios of the Institute of Arts of the Volyn National University named after Lesya Ukrainka and the National Music Academy of Ukraine named after P. Tchaikovsky: collection of scientific works, 5, 56-64. Lutsk: Volyn National University named after Lesia Ukrainka. [In Ukrainian].

Semeshko, A. A. (2010). Anatoly Haidenko: Portraits of modern Ukrainian composers-bayanists (in the form of dialogues). Kharkov: Maidan. [In Russian].

Sulim, R. A. (1995). Formation of children’s music in Western European culture of the 18—19th centuries (problem statement). European music culture in interethnic contacts (pp. 30-39). Sumy: Stavropol State Pedagogical Institute named after A. S. Makarenko. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net