DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.061.017

Фортепіанний дует у системі фортепіанного ансамблю: жанрово-типологічні аспекти

I. I. Polska

Анотація


Розглянуто проблемні аспекти жанрової типології та систематики фортепіанного ансамблю. Визначено типологічну специфіку основних жанрових різновидів фортепіанного ансамблю — чотириручного фортепіанного дуе­ту та двофортепіанного дуету. Висвітлено питання жанрової дефініції та термінологічної диференціації чотириручного і двофортепіанного дуету. Розкрито основні жанрово-стильові, семантичні, просторово-хронотопічні, комунікативно-психологічні, фактурно-фонічні та інші відмінності між зазначеними типами фортепіанного дуету.

Повний текст:

PDF

Посилання


Katonova, N. Yu. (2002). The ensemble of two pianos in the 20th century. Typology of the genre. (The thesis of Candidate of Art Criticism speciality 17.00.02 “Musical Art”). P. I. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moscow. [In Russian].

Lukyanova, N. V. (2006). Piano ensemble as a phenomenon of the music culture of Leningrad - St. Petersburg of the second half of the 20th century. (The thesis of Candidate of Art Criticism speciality 17.00.02 “Music Art”). N. A. Rimsky-Korsakov St-Peterburg State Conservatory. Sanct-Peterburg. [In Russian].

Petrov, V. O. (2006). Piano duet of the 20th century: issues of the history and theory of the genre. (The thesis of Candidate of Art Criticism speciality 17.00.02 “Musical Art”). Astrakhan State Conservatory. Astrakhan. [In Russian].

Polskaya, I. I. (2001). The Chamber Ensemble: History, Theory, Aesthetics, Monograph. Kharkov: KhSAC. [In Russian].

Polskaya, I. I. (2003). Chamber Ensemble: the theoretical and culturological aspects. (Thesis for a doctor’s degree in art-criticism on a speciality 17.00.03 — Music Art). National P.I. Tchaikovsky Musical Academy of the Ukraine, Kiev, [In Russian].

Polskaya, I. I. (1997). Problems of the typology and genre specificity of a piano ensemble (duet). (The search for the interaction of modern pedagogy, art and education (issues of theory and practice): Collection of scientific works (pp. 42–47). Rel. 2). Kyiv: МКА. [In Russian].

Polskaya, I. I. (1992). The development of the genre of piano duet in Austro-German romantic music. (The thesis of Candidate of Art Criticism speciality 17.00.02 “Musical Art”). N. A. Rimsky-Korsakov St-Peterburg State Conservatory. St-Peterburg. [In Russian].

Polska, I. I. (2000). Issues of genre typology of piano performing art. (The Culture of Ukraine: Collection of scientific works (pp. 171–180). Rel. 6.) Kharkiv State Academy of culture. Kharkiv. [In Ukrainian].

Sorokina, E. G. (1988). Piano duet: History of the genre, Monograph. Moscow: Music. [In Russian].
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net