Культура України

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства. Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.


УДК [008+78/79](062.552)

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновано в 1993 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, як наукове фахове видання з культурології та мистецтвознавства

Друкується двома сериями: серія "Культурологія" та серія "Мистецтвознавство".

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, РІНЦ, Index Copernicus, BASE.

Періодичність: 4 рази на рік.

Головний редактор

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України.

Заступник головного редактора

Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України.

Відповідальний секретар

Коновалова І. Ю. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Редакційна колегія

Серія: Культурологія

Волков С. М. , Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А. , Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В. , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т. , Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор.

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І. , Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю. , Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С. , Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П. , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М. , Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рощенко О. Г. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рябуха Н. О. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, доцент;
Чепалов О. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В. , Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор.


№ 63 (2019)

Зміст

Музичне мистецтво

Специфіка професійної діяльності диригента академічного хору PDF
V. G. Boiko
Сучасні умови фахової діяльності викладачів інструментально-виконавських спеціалізацій у закладах вищої освіти України PDF
T. V. Bolshakova, T. N. Riabukha
Компетентнісна модель фахівця музичного мистецтва та напрями її реалізації в сучасних закладах вищої музичної освіти PDF
T. V. Bolshakova
Ідилічне й апокаліптичне в музичній драматургії концерту «Сад божественних пісень» І. Карабиця PDF
K. Yu. Dontsova-Pushenko
Соната B-dur (К 266) Доменіко Скарлатті: особливості виконавських інтерпретацій PDF
N. Yu. Zymohliad
Європейські витоки хорового мистецтва Китаю PDF
Kaisen Yan
Програмний інструменталізм як принцип художнього мислення виконавця (на прикладі музичних творів для флейти соло китайських композиторів XX ст.) PDF
Yang Li
Композиторська інтерпретація Псалма 138 «Камо пойду от лица твоего» у творчості Вік. Каліннікова, М. Лисенка й Веденецького PDF
J. N. Ivanova

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Реалізація творчого потенціалу особистості в процесі аудіовізуальної освіти (на прикладі факультету кіно-, телемистецтва ХДАК) PDF
Z. I. Alforova
Тенденції традицій і сучасність у вихованні та становленні професійних акторів і режисерів драматичного театру PDF
I. O. Borys
Специфіка функціонування сучасного оперного театру в культуротворчій сфері Китаю PDF
Changlu Guo
Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини PDF
V. A. Gordeyev
Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні PDF
T. L. Drach
Значення жесту в театрі PDF
N. M. Ignatieva
Методичні особливості читання лекційного курсу загальної дисципліни «Основи звукорежисури» PDF
V. B. Chaykovska
Веб-серіал як новітнє явище культури постмодернізму PDF
K. V. Kurylo
Зовнішні та внутрішні впливи на еволюцію художньої мови українського балету в другій половині ХХ ст. PDF
L. A. Markevych
Значення творчості театру народного танцю «Заповіт» ХДАК для української національної культури PDF
K. V. Ostrovska

Теорія та історія мистецтв

Протиріччя «нелегкої» долі «Leichte Sonaten» (ор. 49) в історії бетховенознавства PDF
O. H. Roshchenko
Козак-Мамай: герменевтичний аспект музичного образу PDF
I. Ya. Zinkiv
Специфіка звукообразного мислення К. Дебюссі: онто-сонологічний підхід PDF
N. О. Rіabukha
Розвиток вітчизняного фестивального руху: історіографічний аспект PDF
D. I. Maneliuk
Фестивальна практика Рівненщини періоду державної незалежності PDF
E. V. Manelyuk
Жіночі образи в плакатному мистецтві рекламістів епохи модерну PDF
V. O. Cheban
Інтелігенція, влада та процеси зміновіхівства в Україні PDF
V. M. Sheyko