DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.061.04

До поетики хорового стилю Георгія Свиридова: новий тип художнього мислення

I. I. Gulesko

Анотація


Розглянуто феномен Георгія Свиридова в історії світової художньої культури ХХ ст. Хоровий стиль Г. Свиридова осмислюється в новому сучасному контексті процесів, що відбуваються в «художній картині світу» сьогодення. Поетика хорового стилю Г. Свиридова потребує нових підходів у дослідженні, передбачає культурологічні «занурення» у стиль, зміну співвідношення семантичного й технологічного в трактуванні жанру, що здійснено в інтонаційно-стильовому аналізі цієї статті.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vulfov, A. (Comp.). (2006). Sviridov in the memoirs of his contemporaries. Moscow. [In Russian].

George Sviridov in the memoirs of his contemporaries (p. 726). (2006). Moscow. [In Russian].

Gulesko, I. I. (1980). Chorus in cantata-oratorical works of G. V. Sviridov (principles of choral thinking). (The abstract of the thesis of the candidate of art criticism) (p. 25). Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology named after M.T. Rylsky, National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev. [In Russian].

Gulesko, I. I. (2006). The musical poetics of George Sviridov as a new type of artistic thinking. Materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference Kursk (pp. 14-16). FSI “Kursk’s Center for Scientific and Technical Information”. [In Russian].

Gulesko, I. I. (2007). Genre-stylistic aspects of the choral poetics of George Sviridov. Materials of the II All-Russian Scientific and Practical Conference Kursk (pp. 64-69). FSI “Kursk’s Center for Scientific and Technical Information”. [In Russian].

Gulesko, I. I. (1992). Georgy Sviridov’s “Music World”. Music Academy, 1, 212-213. [In Ukrainian].

Lavrentyeva, I. (1976). Vocal forms in the course of analysis of musical works. Moscow. [In Russian].

Music Academy (1992). 1, p. 212-213. [In Russian].

Sviridov, G. (2002). Music as fate. A. Belonenko (Comp.). Moscow. [In Russian].

Sviridov, G. (2002). Music as Destiny (p. 799). Moscow. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net