Редакційний штат

Головний редактор

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України (Україна) (https://orcid.org/0000-0002-3532-7439).

Заступник головного редактора

Гончар О. В., Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові, професор, доктор педагогічних наук (Польща) (https://orcid.org/0000-0003-1122-1768).

Відповідальний секретар

Воскобойнікова Ю. В., Харківська державна академія культури, доцент, доктор мистецтвознавства (Україна) (https://orcid.org/0000-0001-6762-0018).

Редакційна колегія

Басюл Е., Університет М. Коперника, професор факультету образотворчого мистецтва, доктор наук з мистецтва (Польща) (https://orcid.org/0000-0001-8834-2993);

Бенч О., Католицький університет у Ружомберку, доктор філософії, доктор мистецтвознавства, професор (Словацька Республіка) (https://orcid.org/0000-0002-3998-3062);

Бертелсен О., Університет аеронавтики Ембрі-Ріддла, коледж безпеки та розвідки, професор кафедри міжнародної безпеки та розвідки, доктор історичних наук (США) (https://orcid.org/0000-0002-7210-9983);

Благоєвич М., Інститут соціальних наук, доктор філософії (Республіка Сербія) (https://orcid.org/0000-0002-1344-7835);

Божко Л. Д., Харківська державна академія культури, професор кафедри музейно-туристичної діяльності, доктор культурології (Україна) (https://orcid.org/0000-0003-1989-350X);

Виткалов С. В., Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства, доктор культурології (Україна) (https://orcid.org/0000-0003-0625-8822);

Кайм С., Лейпцизький університет, Інститут історії музики, доктор філософії, професор (Німеччина) (https://orcid.org/0000-0002-3609-4243);

Кислюк К. В., Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіакомунікацій, доктор культурології (Україна) (https://orcid.org/0000-0001-9092-6808);

Красівський О., Інститут європейської культури Познанського університету ім. Адама Міцкевича, доктор габілітований, професор (Польща) (https://orcid.org/0000-0002-7028-6038);

Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства (Україна) (https://orcid.org/0000-0003-0621-2808);

Макарик І., Оттавський університет, доктор філософії, професор (Канада) (https://orcid.org/0000-0002-1260-2178);

Мачулін Л. І., Харківська державна академія культури, завідувач редакційно-видавничого відділу, кандидат філософських наук (Україна) (https://orcid.org/0000-0001-8804-6297);

Миславський В. Н., Харківська державна академія культури, доцент, завідувач кафедри кінотелережисури і сценарної майстерності, доктор мистецтвознавства (Україна) (https://orcid.org/0000-0003-0339-1820);

Познер В., Національний інститут історії мистецтв, провідний науковий співробітник лабораторії Теорії та історії мистецтв і літератури сучасності Національного центру наукових досліджень Франції, доктор історичних наук (Франція);

Польська І. І., Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства (Україна) (https://orcid.org/0000-0003-3546-5900);

Хікс Д., Лондонський університет королеви Марії, кафедра сучасних мов і культур, професор (Велико­британія) (https://orcid.org/0000-0001-8584-0292);

Хроми Я., Інститут управління готельним бізнесом, доктор філософії, доцент (Чеська Республіка) (https://orcid.org/0000-0003-3813-9705);

Шаповалова Л. В., Національний університет мистецтв, завідувачка кафедри інтерпретології та аналізу музики, доктор мистецтвознавства, професор (Україна) (https://orcid.org/0000-0002-9407-7337).