№ 58 (2017)

Зміст

Теорія та історія культури

Наукове осмислення образності слова під час вивчення культурології PDF
N. M. Baklanova
Абстрактне мистецтво як модус міжкультурної взаємодії в умовах глобалізації (на прикладах українсько-іспанських культурно-мистецьких проектів) PDF
A. P. Dubrivna
Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури PDF
I. A. Kurilenko
Тема людської долі в етичній філософії Сенеки PDF
M. V. Diachenko
Покаянна молитва в інтерпретації «Філософії життя» як герменевтичного проекту PDF
G. D. Pankov
Ідеал святості в контексті молитовної культури православ’я PDF
P. O. Popova
Інформація та культура людини в соціокультурному просторі PDF
A. A. Savchenko
Взаємозв’язок компонентів: костюм, мода, стиль життя у фетишизмі субкультур PDF
T. S. Porkhun
Методологічні засади дослідження проблем екологічної інкультурації в контексті соціокультурної діяльності PDF
M. G. Skladanovska
Міжкультурна взаємодія та її види PDF
I. M. Shuliakov
Етнокультурні напрями трансформації екологічного туризму в умовах глобалізації PDF
N. V. Shumlyanska
Символи колективного несвідомого в культурі усної традиції PDF
A. V. Hurina
Образ Японії в західному кінематографі: стан дослідженості PDF
A. V. Tymofeienko
Філософія інклюзивного туризму PDF
M. A. Yariko
Застосування герменевтичного підходу в інтерпретативній антропології К. Гірца PDF
T. M. Bragina, U. A. Bragin
Образотворче мистецтво вірмен в українському культурному просторі: персоналії та взаємозв’язки PDF
K. O. Dannyk
Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. PDF
L. V. Shemet
Традиція та культура в дискурсі інтегрального традиціоналізму: співвідношення понять PDF
V. Y. Yeremin
Молодіжний та студентський туризм: сучасні тенденції розвитку PDF
L. D. Bozhko
Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства PDF
Zh. Z. Denysyuk
Багатогранність моделей середовищних музеїв у світовому музейному просторі PDF
H. Y. Novikova
Засоби віртуальної музеалізації в межах локальних комунікативних практик та просторі всесвітньої павутини (концепція web 1.0) PDF
A. O. Fenenko

Українська культура

Інтелігенція і радянська влада в Україні після Жовтневого перевороту 1917 р.: політика і практика відносин PDF
V. M. Sheyko
Спадкоємність слов’яно-українських традицій сіверян в оригінальному письменстві середньовічної Русі PDF
V. A. Balabushka
Інтеграція як одна з основних тенденцій розвитку української культури: через історію до сучасності PDF
O. V. Berezinska
Концептуальні засади духовно-моральних цінностей спадщини А. С. Макаренка PDF
O. V. Dulska
Соціокультурне програмування сфери здорового способу життя населення України PDF
I. M. Nakolonko
Орнаментознавчі ініціативи 1920 рр. щодо кераміки Лівобережної України PDF
A. L. Shcherban
Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості PDF
E. B. Grodska
Українська кухня в сучасному суспільстві PDF
O. P. Pliuta