Традиція та культура в дискурсі інтегрального традиціоналізму: співвідношення понять

V. Y. Yeremin

Анотація


Проаналізовано поняття «традиція», центральне для інтегрального традиціоналізму як філософської школи XІX–XX ст. Також реконструйовано теорію культури, яка імпліцитно наявна в працях класиків традиціоналізму (переважно Р. Генона та М. Еліаде). Традиція, з точки зору останніх, має сакральне походження та зберігає внутрішню єдність у численних «традиційних формах». Культура, у своїх витоках, — результат «застосування» традиційної доктрини (міфології, віровчення) до різних сфер людського життя. Досліджено роль антропологічного фактора в розумінні культури. Розкрито походження та логіку розвитку культури Модерну й Постмодерну з позиції традиціоналістів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyshinsky, S. Tradition and Contemporaneity in the Conceptual Discourse of Integral Traditionalism. Retrieved from http://politosophia.org/page/tradytsia-i-suchasnist-u-poniattievomu-dyskursi-integralnoho-tradytsionalizmu.html. [In Ukrainian].

Guenon, R. (2008). The crisis of the modern world. N. Melentiev (Translated from French). Moscow: Eksmo. [In Russian].

Guenon, R. (2013). A general introduction to the study of Hindu teachings. M. V. Makovchik (Translated from English). Moscow: Belovode. [In Russian].

Guenon, R. Traditional forms and cosmic cycles. Retrieved from http://www.klex.ru/c00. [In Russian].

Gurevich, A. Ya. (1984). Categories of medieval culture. Moscow: Iskusstvo. [In Russian].

Shchedrin, A. T. (2012). Rene Guenon’s Traditionalism as a World-Wide Paradigm: Socio-Cultural Contexts. Culture of Ukraine, Collection of scientific works. Kharkiv, Kharkiv State Academy of Culture, 36, 112-124. [In Ukrainian].

Eliade, M. (1994). Sacred and mundane. N. K. Garbovsky (Translated from French). Moscow: MSU Publishing House. [In Russian].

Eliade, M. Cosmos and History. Retrieved from http://www.klex.ru/akh. [In Russian].

Eliade, M. Yoga: Immortality and Freedom. Retrieved from http://www.klex.ru/1xr. [In Russian].

Yurchenko, E. A. Traditionalism and Traditional Society. Retrieved from http://fund-issled-intern.esrae.ru/4-77. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net