Екзистенціальні модуси в контексті постмодерністської культури

I. A. Kurilenko

Анотація


Розглядаються проблемні питання, пов’язані з осмисленням формування постмодернізму крізь призму екзистенціалізму та виявленням генетичного зв’язку цих двох філософських систем. Здійснено порівняльний аналіз філософій ХХ і ХХІ ст., їх категорій. Особлива увага приділена деформації фундаментальних екзистенціальних модусів у культурі постмодерну: відчуженості, самотності, страху, втечі, розпачу, нереалізованості тощо, а також деструкції особистості, що виявляється в її розпорошеності, розмитості, амбівалентності, гібридності. Доведено, що в культурі постмодерну виникла нова модель постекзистенції — homo existens, яка здатна витримати тотальні трансформації соціуму й культури в надшвидкісному віртуально-цифровому світі, де домінують інформаційна філософія й комп’ютерне мислення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Berdyayev, N. A. (1994). I and the world of objects: The experience of the philosophy of loneliness and communication. Philosophy of the free spirit. (pр. 230-316.). Moscow: Respublika. [In Russian].

Baudrillard, Jean. (1996). Simulacra and Simulation. Moscow: Krasiko-Print. [In Russian].

Ilin, I. I. (2001). Postmodernism: a glossary of terms. Moscow: Intrada. [In Russian].

Ihnatenko, I. V. (2012). Philosophical and anthropological measurement of the phenomenon of loneliness: from the modern to the postmodern (Candidate’s thesis). Kyiv. [In Ukrainian].

Klimenko, T. E. (2011). Explication of existential modes: J.-P. Sartre and post-modernism. Omsk Scientific Bulletin. Series: Philosophical Sciences. 5 (101), 118-121. Omsk. [In Russian].

Pastushkova, O. V. The person is actual: postmodernism versus existentialism. Retrieved from http://flatik.ru/chelovek-faktichnij-postmodernizm-versus-ekzistencializm. [In Russian].

Prokopyeva, P. V. Philosophy of Existence in the Context of Postmodernism. Retrieved from http://www.dissers.ru/1filosofiya/filosofiya-ekzistencii-kontekste-postmodernizma-metodologicheskiy-analiz-specialnost-09-00-11-socialnaya-filosofiya-avtoreferat-dissertacii.php. [In Russian].

Sartre Jean-Paul. Koliadko, V. I. (Per.). Genesis and Nothing: An Essay on Phenomenological Ontology: Translation from French. Kyiv: Osnovy. [In Ukrainian].

Skoropanova, I. S. (2001). Russian postmodern literature: a new philosophy, a new language. St. Petersburg: Nevskiy prostor. [In Russian].
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net