№ 63 (2019)

Зміст

Музичне мистецтво

Специфіка професійної діяльності диригента академічного хору PDF
V. G. Boiko
Сучасні умови фахової діяльності викладачів інструментально-виконавських спеціалізацій у закладах вищої освіти України PDF
T. V. Bolshakova, T. N. Riabukha
Компетентнісна модель фахівця музичного мистецтва та напрями її реалізації в сучасних закладах вищої музичної освіти PDF
T. V. Bolshakova
Ідилічне й апокаліптичне в музичній драматургії концерту «Сад божественних пісень» І. Карабиця PDF
K. Yu. Dontsova-Pushenko
Соната B-dur (К 266) Доменіко Скарлатті: особливості виконавських інтерпретацій PDF
N. Yu. Zymohliad
Європейські витоки хорового мистецтва Китаю PDF
Kaisen Yan
Програмний інструменталізм як принцип художнього мислення виконавця (на прикладі музичних творів для флейти соло китайських композиторів XX ст.) PDF
Yang Li
Композиторська інтерпретація Псалма 138 «Камо пойду от лица твоего» у творчості Вік. Каліннікова, М. Лисенка й Веденецького PDF
J. N. Ivanova

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Реалізація творчого потенціалу особистості в процесі аудіовізуальної освіти (на прикладі факультету кіно-, телемистецтва ХДАК) PDF
Z. I. Alforova
Тенденції традицій і сучасність у вихованні та становленні професійних акторів і режисерів драматичного театру PDF
I. O. Borys
Специфіка функціонування сучасного оперного театру в культуротворчій сфері Китаю PDF
Changlu Guo
Рівненське Полісся як самобутній і архаїчний культурний регіон України: хореографічна складова мистецької спадщини PDF
V. A. Gordeyev
Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні PDF
T. L. Drach
Значення жесту в театрі PDF
N. M. Ignatieva
Методичні особливості читання лекційного курсу загальної дисципліни «Основи звукорежисури» PDF
V. B. Chaykovska
Веб-серіал як новітнє явище культури постмодернізму PDF
K. V. Kurylo
Зовнішні та внутрішні впливи на еволюцію художньої мови українського балету в другій половині ХХ ст. PDF
L. A. Markevych
Значення творчості театру народного танцю «Заповіт» ХДАК для української національної культури PDF
K. V. Ostrovska

Теорія та історія мистецтв

Протиріччя «нелегкої» долі «Leichte Sonaten» (ор. 49) в історії бетховенознавства PDF
O. H. Roshchenko
Козак-Мамай: герменевтичний аспект музичного образу PDF
I. Ya. Zinkiv
Специфіка звукообразного мислення К. Дебюссі: онто-сонологічний підхід PDF
N. О. Rіabukha
Розвиток вітчизняного фестивального руху: історіографічний аспект PDF
D. I. Maneliuk
Фестивальна практика Рівненщини періоду державної незалежності PDF
E. V. Manelyuk
Жіночі образи в плакатному мистецтві рекламістів епохи модерну PDF
V. O. Cheban
Інтелігенція, влада та процеси зміновіхівства в Україні PDF
V. M. Sheyko