№ 60 (2018)

Зміст

Теорія та історія культури

Крос-культурний контекст соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти PDF
O. M. Bilyk, T. M. Bragina
Трансформація світоглядної парадигми знань у європейському Відродженні PDF
O. V. Dulska
Розмисли Епіктета про істинну свободу PDF
M. V. Diachenko
Костюм на гендерному дисплеї в історичній ретроспекції PDF
A. A. Kikot
Блог: соціально-маркетингові відносини у віртуальному щоденнику PDF
N. O. Kovalchuk
Герменевтика трилера: від Вільяма Шекспіра до Дена Брауна PDF
O. S. Kolesnyk
Посткультура / Медіакультура / Кіберкультура / Транскультура / Протокультура: аспекти термінологічної семантики PDF
I. A. Kurylenko
Загальні тенденції розвитку західнохристиянської теології Доби Постмодерну PDF
E. V. Marakhovska
Диспозиції: В. Юринець і В. Беньямін PDF
V. S. Miroshnychenko
Феномен тематичного парку як інноваційної моделі середовищних музеїв у ХХІ ст. PDF
H. Y. Novikova
Агіографічний міф як культурний феномен PDF
G. D. Pankov
Модні тенденції субкультур: бітники та хіпі PDF
T. S. Porkhun
Моральна криза і порятунок жінок PDF
Sadagat Aliyeva
Пам’ять vs історія. Перспективи дослідження теми пам’яті в культурології PDF
A. M. Tsisar
Тексти культури в діалоговій концепції М. Бахтіна та В. Біблера PDF
I. M. Shuliakov

Українська культура

Греко-католицьке духовенство Східної Галичини в контексті розвитку мистецтва як важливого чинника поглиблення національної свідомості українців у культуротворчому просторі регіону (20 — І пол. 40 рр. ХХ ст.) PDF
O. V. Faryna
Cуспільна солідарність сучасної України та «Молодої України»: культурологічні паралелі PDF
M. V. Aleksandrova, S. V. Chastnyk
Еволюція поглядів художньої інтелігенції під час Української Революції 1917–1921 рр. PDF
V. M. Sheyko
Архітектурний спадок як культуротворчий ресурс українського туризму PDF
L. D. Bozhko
Просвітницько-виховна діяльність вірменських громад у культурному просторі України (сучасний етап) PDF
K. O. Dannyk
Прибуткові будинки як елемент культури повсякденності та сфери гостинності міст України: культурно-історичний екскурс PDF
R. V. Dіachenko
Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки PDF
K. V. Kysliuk
Концепція єврейського національного будівництва В. Жаботинського в контексті українського відродження наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. PDF
V. H. Lievina
Святі Гори як простір діалогу культурних традицій PDF
O. O. Smolina
Ідеологічний чинник у творчості Михайля Семенка: крах однієї ілюзії PDF
S. М. Kholodynska
Орнаментація кераміки Лівобережної України як знакова система (історія вивчення) PDF
A. L. Shcherban
Зоозахисний рух як чинник трансформації соціального капіталу українського суспільства (1991–2004 рр.) PDF
O. V. Kravchenko
Хорова культура Сумщини: історичні метаморфози PDF
A. V. Hurina

Рецензії

Рецензія на монографію: Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (Кінець VII тис. до н.е. — ХІХ століття) PDF
A. O. Soshnikov