DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.060.06

Герменевтика трилера: від Вільяма Шекспіра до Дена Брауна

O. S. Kolesnyk

Анотація


Актуальність. Одним з важливих напрямів сучасної культурології є винайдення філософських підтекстів популярної культури.

Мета статті — висвітлити іманентну наявність герменевтичної проблематики в жанрі трилера, а також визначити деякі тенденції її розкриття.

Методологія. Для дослідження використано метод  культурологічної герменевтики, доповнений сумісними з ними методологіями, такими як аналітична психологія.

Результати. У результаті дослідження виявлено, що герменевтика трилера багатоаспектна. Основними її рівнями вважають: 1. Самоусвідомлення протагоніста; 2. Необхідність для героя зрозуміти свого ворога та його дії; 3. Розуміння певного політичного та соціокультурного контексту; 4. Деякі трилери мають «анагогічний» рівень, де світ тлумачиться як текст, який необхідно розшифрувати. У трагедіях Шекспір запровадив набір актантів, який досі використовують практично в усіх трилерах, незалежно від виду мистецтва; деякі його твори вважають «прото-трилерами» зі значним герменевтичним потенціалом. Наступний етап розвитку герменевтичної проблематики в жанрі пов’язаний з творчістю Дж. Бакена. Нині виникає піджанр «культурологічного трилера», популяризованого Деном Брауном.

Новизна. Стаття є першою спробою встановлення нової культурологічної проблематики (імпліцитна філософська основа конкретного мистецького жанру), визначення форм та тенденцій «герменевтики трилера».

Практичне значення. Матеріали і результати роботи можна використовувати під час підготовки курсів лекцій з історії та теорії світової культури.

Висновки. Трилер як жанр основується на вираженій герменевтичній проблематиці. Від протагоніста вимагається усвідомити власну ідентичність, характер та мотиви своїх супротивників, загальну ситуацію в суспільстві, інколи — світ в цілому. Серед тем, які потребують подальшого дослідження, — вплив Шекспіра на сучасну популярну культуру; вивчення спадщини Дж. Бакена; подальший розвиток концепту «культурологічний трилер».

Повний текст:

PDF

Посилання


Hamburg, L. (2016). Oh, the Fog of London… An Invitation into the World of the Classical English Detective. Кiev: Raduga [In Russian].

Kluger, D. (2005). The Baskerville Mystery: The History of the Classical Detective. Moscow: Text [In Russian].

Krapivnyk, G. O. (2015). Philosophical-anthropological implications of the detective practices (Abstract of candidate’s thesis). Kharkiv: KhNPU [In Ukrainian].

Buchan, J. (2010). The Three Hostages. The Complete Richard Hannay Stories. Wordsworth Classics. [In English].

Chesterton, G. K. A Defense of Detective Stories. Retrieved from https//www.chesterton.org/a-defence-of-detective-stories/ [In English].

Chesterton, G. K. The Secret of Father Brown. Retrieved from https://www.wikilivres.ca/wiki /The_Secret_of_Father_Brown/The_Secret_of_Father_Brown [In English].

Summerscale, K. (2008). The Suspicions of Mr. Whicher, or The Murder at Road Hill House. London: Bloomsbury. [In English].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net