Cуспільна солідарність сучасної України та «Молодої України»: культурологічні паралелі

M. V. Aleksandrova, S. V. Chastnyk

Анотація


Актуальність. Актуальність теми зумовлена необхідністю усвідомлення українським суспільством своєї історичної перспективи.

Mета статті — простежити культурологічні паралелі між сьогоденням та «франківським періодом», коли українське суспільство сягало сучасного рівня солідарності, акцентуючи саме на сучасному контексті травматичних подій в Україні. 

Методологія. Базовим є культурологічний підхід. У розвідці застосовано методи опису, компаративного аналізу й узагальнення.

Результати. За часів «Молодої України» українське суспільство сягало такого рівня солідарності, яке має місце  сьогодні в медіапросторі. У сучасних умовах української дійсності на фоні травматичних подій відбувається, з одного боку, посилення консенсусу та формування солідарності, а з іншого — виявляється відсутність спільної мети для суспільства загалом. Усвідомлення суті негативного досвіду може стати основою актуалізації національної ідеї та патріотизму. Українське суспільство має пройти ще тривалий шлях становлення, протягом якого травма набуває ознак культурного процесу, що підтримується різними формами репрезентації.  Ідеться про створення дискурсу, у якому важливими є  як академічний наратив травми, так і її медійні репрезентації.

Новизна зумовлена вибором аспекту дослідження. Суспільна солідарність сучасної України порівняно з «франківським періодом» досі не була предметом  культурологічного аналізу.

Практичне значення. Матеріали і висновки розвідки посприяють ліпшому розумінню специфіки трансформації нинішнього українського суспільства; можуть бути корисними під час викладання нормативних курсів та спецкурсів з історії української культури та літератури.


Повний текст:

PDF

Посилання


Alexander, J. (2003). Cultural trauma and collective identity. The meaning of social life. A cultural sociology. Oxford: Oxford: University Press [In English].

Alexander, J. (2013). The meaning of social life. A cultural sociology. Moscow: Praksis [In Russian].

Bass, I. & Kaspruk, A. (1983). Ivan Franko: Life and work. Kyiv : Naukova Dumka [In Ukrainian].

Beniamin, V. (2000). On the notion of history. New literary review, 46, 81–90 [In Russian].

Franko, I. (1956). Selected socio-political and philisophical works. Kyiv: State publishing house for political literature [In Ukrainian].

Horskyi, V. (1997). A history of Ukrainian philosophy. Kyiv: Naukova Dumka [In Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (2006). A prophet in his land. Franko and his contemporaries (1856–1886). Kyiv: Krytyka. [In Ukrainian].

Karas, A. (2001). The ethics of freedom and solidarity in a civil society. Independent culturological journal ‘Yi’, 21. Retrieved from http://www.ji.lviv.ua/n21texts/karas.htm [In Ukrainian].

Kravchenko, O. (2015) Key issues of modern cultural policy in Ukraine. Culture of Ukraine, 49, Kharkiv, 188–199 [In Ukrainian].

Kurakin, D. (2013). Solidarity and the theury of trauma. Retrieved from http://postnauka.ru/video/16191 [In Russian].

Nora, P. (1999). The problems of the places of memory. France — memory (pp.17–50). S.-Petersburg: S.-Peterb. Univ. [In Russian].

Ohienko, V. (2011). Cultural trauma in modern foreign historiography. National and historical memory, 1, 148-160 [In Ukrainian].

Patočka, J. (1981) Essais heretiques. Sur la philosophie de l’histoire. Paris: Ed. Vernier [In French].

Popovych, M. (1998). Essays in the history of Ukrainian culture. Kyiv: ArtEk [In Ukrainian].

Renan, E. (2010). What is a nation. In О. Protsenko & V. Lisovyi (ed.) Nationalism: Anthology. Kyiv: Smoloskyp [In Ukrainian] .

Zabuzhko, О. (1992). The philosophy of Ukrainian idea and the European context. Kyiv: Naukova Dumka [In Ukrainian].

Zhurzhenko, Т. (2003). A myth of two Ukraines. Modern Times, 4, 78–83 [In Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.060.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net