№ 62 (2018)

Зміст

Теорія та історія культури

Деякі аспекти досліджень поняття «Традиція» в структурі соціально-культурної сфери PDF
V. A. Balabushka, V. D. Yaremchenko
Теоретичні засновки інтерпретативної антропології К. Гірца PDF
T. M. Bragina, O. M. Bilyk
Культурологічний аналіз теоретико-концептуальних засад інтелектуально-духовного розвитку нації PDF
O. V. Dulska
Марк Аврелій: розмисли про розумну душу PDF
M. V. Diachenko
Особливості формування культурологічної категорії «духовна культура» PDF
T. G. Kuzmenko
Теологія процвітання як провідна ідеологічна система харизматичних спільнот у сучасному християнстві PDF
E. V. Marakhovska
Концепція візуально-звукового оформлення спортивно-художніх дійств як комунікативна система PDF
I. O. Mashchenko
Християнський есхатологічний міф у контексті життєвого світу PDF
G. D. Pankov
Циркове мистецтво як об’єкт художньої рефлексії PDF
O. Yu. Pozharska
Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства PDF
A. V. Poplavskaya
Якудза як криміналізований модус японського воїна (за матеріалами європейського ігрового кіно) PDF
A. V. Tymofeyenko
Креативні індустрії як міський феномен: можливості та перспективи PDF
Yu. V. Trach
Концепт «перевтілення» в контексті ґенези релігійних моделей культури PDF
O. S. Khlystun
Феномен тілесного болю в культурі повсякденності (за романами Кнута Гамсуна «Голод» і Томаса Бернхарда «Холоднеча») PDF
N. Ye. Sholukho

Українська культура

Дауншифтинг як пошук «сродності» в сучасному соціокультурному просторі України PDF
M. V. Aleksandrova
Роль і місце медіації в структурно-функціональних дослідженнях циклу українських весільних обрядів PDF
O. O. Kukharenko
Мовна ситуація в Наддніпрянській Україні в XVII–XVIIІ ст. PDF
M. V. Lysyniuk
Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення східних областей України) PDF
O. O. Smolina, A. M. Opolonin
Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Києва та Полтави PDF
A. A. Soshnikov
Інтелігенція і влада в Україні перших років НЕПу PDF
V. M. Sheyko
Сучасні форми екокультури в закладах ресторанного господарства України PDF
M. L. Bratitsel
Національний музейний ландшафт України в контексті візуальної репрезентабельності PDF
K. V. Kysliuk
Мурали та графіті в сучасній Україні: особливості та відмінності PDF
I. S. Havrylash