DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.062.02

Теоретичні засновки інтерпретативної антропології К. Гірца

T. M. Bragina, O. M. Bilyk

Анотація


Проаналізовано теоретичні засновки та концептуальну конституцію інтерпретативної антропології К. Гірца. З’ясовано різницю між його герменевтичним підходом і методикою загальноприйнятої класичної герменевтики. Розглянуто перехід від внутрішнього герменевтичного досвіду до зовнішнього досвіду соціальної науки. Розкрито специфіку поняття значення, застосованого К. Гірцем. Окреслено особливості розуміння культурних феноменів в інтерпретативній антропології.

З’ясовано, що логіка інтерпретативної антропології апелює до епістемологічної й ментальної традицій, викликаної герменевтичним концептом значення, дедукованим з «внутрішнього досвіду індивіда», водночас до емпірично орієнтованої індуктивної логіки позитивної науки, основаної на змісті об’єктивного «зовнішнього досвіду». Стверджено цей дуалізм як провідну силу концептуальної конструкції інтерпретативної антропології. Наголошено, що К. Гірц редукує формування концептуального апарату до облаштування та взаємодії репрезентацій.

Інтерпретативна антропологія є пояснювальною соціальною дисципліною, яка застосовує герменевтичний метод як інструмент.

Ключові слова: культурний феномен, інтерпретативна антропологія, К. Гірц.


Повний текст:

PDF

Посилання


Windelband W. (1995). Spirit and history: Chosen Works (transl. from Deutsch). Moscow: Jurist. [In Russian].

Geertz C. (2004). The Interpretation of Cultures (transl. from English). Moscow: ROSSPEN. [In Russian].

Geertz C. (2007). How We are Thinking Today. Ethnographical Review, 2, 3–16. [In Russian].

Julay U. V. (2001). Clifford Geertz: Hermeneutical Approach to the Theory of Cultural Anthropology. Magisterium. Nat. univ. “Kyivo-Mohilyanska acad.”, 19, 123–128. [In Ukrainian].

Yelfimov. A. L. (2004). Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures. The Interpretation of Cultures (рр. 524–551). Moscow: ROSSPEN. [In Russian].

Fleck L. (1999) The Formation and Development of Scientific Fact: the Introduction to the Theory of Style of Thinking and Thinking Community. Moscow: Idea-Press: The house of intellectual book. [In Russian].

Ermarth, E. D. (2001). Agency in the Discursive Condition. History and Theory, 40, (4), 34–58. [In English].

Geertz, C. (2000). Available Light: Anthropological Reflections on Philo-sophical Topics. Princeton: Princeton University Press. [In English].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net