№ 64 (2019)

Зміст

Теорія та історія культури

Культурологічний «парафраз» праці А. Маршалла «Принципи економічної науки» PDF
L. O. Troielnikova
Роздуми Епікура, Сенеки і Ламетрі про щасливе життя PDF
M. V. Diachenko
Регіональні діалекти в культурному житті Німеччини PDF
S. V. Chastnyk
Основні аспекти вивчення музейного джерела PDF
A. O. Soshnikov
Специфіка візуальних форм ідентичності в соціальному віртуальному середовищі PDF
V. V. Solomatova
Культурологічні аспекти історичної динаміки розвитку декоративно-ужиткового мистецтва PDF
V. G. Savchenko
Мережева творчість у контексті герменевтичних досліджень культури PDF
Yu. O. Pichugina
Модель розгляду сучасної діалогової ситуації PDF
I. M. Shuliakov
Роль та місце комічної маски-образу в масових формах сценічного мистецтва PDF
R. G. Nabokov

Українська культура

Інтелігенція і влада в часи Української Революції 1917–1921 років: персоніфікована історіографія PDF
V. M. Sheyko
Особливості ринку релігійних товарів і послуг в Україні PDF
E. V. Marakhovska
Формування характерних ознак вірменської діаспоральної культури в Україні PDF
I. Ya. Hayuk
Застосування проектної діяльності у сфері культури PDF
T. V. Kalyta, T. V. Zariazhko
Культурологічна рефлексія кроскультурного діалогу Україна — Франція в контексті історіографії PDF
V. V. Kornienko
Політичні свята сучасної України: витоки, особливості, тенденції PDF
S. A. Kutsak
Функції будинку культури в соціокультурному середовищі сьогодення PDF
L. V. Nechyporenko
Створення структури циклу українських традиційних поховальних обрядів PDF
O. O. Kukharenko, A. V. Kukharenko
Віртуальний об’єкт у системі збереження культурної пам’яті (культурологічний та законодавчий аспекти) PDF
A. O. Fenenko
Екокультурні тенденції ресторанної діяльності в Україні PDF
M. L. Bratitsel
Перспективи розвитку діяльності культурно-дозвіллєвих центрів у сучасному урбаністичному просторі PDF
O. Yu. Fedorenko
Метакультурний аспект творчості сучасних українських композиторів: богородична традиція PDF
M. O. Savenko