DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.064.01

Культурологічний «парафраз» праці А. Маршалла «Принципи економічної науки»

L. O. Troielnikova

Анотація


Здійснено культурологічне теоретизування економічного концепту буття людини на основі аналізу багатотомної праці А. Маршалла «Принципи економічної науки». Обґрунтовано актуальність основних теоретичних та практичних положень означеної розвідки у формуванні гуманітарної сфери суспільства та держави. Визначено основні концептуальні орієнтири формування державної гуманітарної політики, які забезпечують духовний розвиток особистості. Репрезентовано соціально-культурний контекст, у межах якого відбувалося становлення модерних наукових парадигм упродовж усього ХІХ ст. Акцентовано на культурологічному осягненні сутнісного змісту категорії економічна культурологія. Підкреслено, що економічна культурологія стає новітньою  методологією, яка забезпечує цілісність та системність людинознавчого дискурсу.

Ключові слова


культурологічний «парафраз»; економічна культурологія; А. Маршалл; людинознавче теоретизування; духовна сфера; культура; освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Bacon, F. (1972). Works (Vol. 2, p. 288). Moscow: Mysl. [In Russian].

Hobbes, T. (1989). Leviathan, or Matter, form and power of the state of the church and civil. V. V. Sokolov (Comp.), Works (Vol. 1). Moscow: Mysl. [In Russian].

Golovnykh, G. (1969). Value orientations and restructuring of the public consciousness. Philosophical Sciences, 6, 85–89. [In Russian].

Locke, J. (1988). Thoughts on education. A. L. Subbotin (Ed.), Works (Vol. 3, p. 442). Moscow: Mysl. [In Russian].

Marshall, A. (1993). Principles of economic science (Vol. 1-3). Moscow: Progress Publishing Group, 1993. [In Russian].

Russell, B. (1995). History of Western Philosophy. Kyiv: Osnovy. [In Ukrainian].

Philosophy of culture. Formation and development (1998). St. Petersburg: Lan [In Russian].

Philosophical Encyclopedia (Vol. 1-5) (1970). Moscow: Sovetskaja jenciklopedija. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net