DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.064.03

Регіональні діалекти в культурному житті Німеччини

S. V. Chastnyk

Анотація


Актуальність. Становлення та розвиток більшості національних держав у Європі супроводжувалися звуженням сфер функціонування регіональних діалектів. Своєрідною реакцією на нівелювання місцевих мовних та культурних особливостей стала нинішня хвиля «діалектного відродження», насамперед у Німеччині. Цілком актуальним у цьому контексті є інтерес дослідників до популярного нині використання діалектів у театральному та музичному житті ФРН та можливого впливу цього явища на соціолінгвістичну ситуацію в країні.

Мета статті — здійснити критичний аналіз сучасних поглядів на соціолінгвістичні, культурологічні та етнопсихологічні аспекти «діалектного відродження» в Німеччині.

Методологія. У розвідці застосовано методи компаративного аналізу, узагальнення та систематизації.

Результати. Дослідження німецького досвіду засвідчило, що використання діалектів у культурному житті (театр, музика, телебачення) надає місцевим говіркам реальну можливість вийти за межі побутового спілкування і навіть за межі свого регіону. Виявлено, що діалект у лінгвістичному арсеналі актора чи співака найчастіше виступає в ролі маркера його колективної регіо-нальної ідентичності і має символічну цінність. Чималу роль у виборі мови для сцени відіграє майже архетипний мотив «мовної ностальгії». Водночас діалект у репертуарі артиста використовується (свідомо чи підсвідомо) як інструмент індивідуального мистецького самовизначення. Аналіз німецькомовних джерел свідчить про те, що найкращим способом для діалекту здобути популярність серед молодих людей є адаптація традиційної народної музики до їхніх смаків і потреб. З цього приводу дослідники висловлюють обережний оптимізм щодо перспектив використання німецьких діалектів, принаймні в розмовній формі. Відзначено, що наявність місцевих діалектів у культурному житті не надає жодних підстав для розвитку «культурного сепаратизму» і не загрожує національній єдності.

Новизна. Уперше пропонується огляд друкованих і електронних публікацій стосовно мотивації, форм і перспектив використання регіональних діалектів Німеччини в культурному житті країни.

Практичне значення. Матеріали і висновки дослідження можуть бути використані у викладанні соціолінгвістичних та культурологічних дисциплін, а також під час оцінювання перспектив ужитку діалектів української  мови в театральному та музичному мистецтві.


Ключові слова


відродження діалектів; культурне життя; народний театр; народний спів; регіональна ідентичність; індивідуальна ідентичність; літературна мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Dialekt in der Gesellschaft — Baden-Württemberg. (2016, 20. Oktober). Retrieved from https://www.baden wuerttemberg.de/.../161020_Kretschmann_Vortrag_Dialekt_in_der_Gesellschaft.pdf. [In German].

Dialekt & Musik (2017). Retrieved from udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/.../Lehrerhandreichung_Über-jedes-Bacherl-geht-a-Brückerl.pdf [In German].

Dialekte: Mundart muss Privatsache bleiben. (2010). WELT, 20. Juni 2010. Retrieved from https://www.welt.de › Debatte › Kommentare. [In German].

Hanke, K. (2010). Dialekte in der deutschen Kulturszene — Goethe-Institut. Retrieved from www.goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/.../de6250720.htm. [In German].

Hofsähs, U. (2015). Sprachforschung: Der Dialekt stirbt aus — außer in Köln. WELT, 20. Mai 2015. Retrieved from www.welt.de/.../Der-Dialekt-stirbt-aus-ausser-in-Koeln.html. [In German].

Grijp, L.P. (2007) Singing in Dutch Dialects: Language Choice in Music and the Dialect Renaissance. In P. Margry, & H. Roodenburg (Eds.). Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity (pp. 225–243). Aldershot: Ashgate. [In English].

Mattheier, K. J. (1997). Dialektverfall und/oder Dialektrenaissance? Varietäten des Deutsches: Regional- und Umgangssprachen. Retrieved from https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/13374. [In German].

“Mir san mir“ (Wir sind wir) — das Comeback der deutschen Dialekte. (2011). Retrieved from https://www.alumniportal-deutschland.org/deutschland/.../das-comeback-der-deutschen-dialekte/- 2011. [In German].

Stokes, M. (1997). Ethnicity, Identity and Music: The Musical Construction of Place. Oxford, Berg Publishers. [In English].

Stolz, M. (2008). Sprache: die neue Dialektik. Zeit online, 18. Juni 2008. Retrieved from https://www.zeit.de › gesellschaft. [in German].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net