Культура України

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства. Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.


УДК [008+78/79](062.552)

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновано в 1993 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, як наукове фахове видання з культурології та мистецтвознавства

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, BASE.

Періодичність: 4 рази на рік.

Головний редактор

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України.

Заступник головного редактора

Рощенко О. Г., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор.

Відповідальний секретар

Коваленко Ю. Б. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри телерепортерської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Редакційна колегія

Бенч О. , Католицький університет (Ружомберок), професор, доктор філософії, доктор мистецтвознавства (Словацька Республіка);
Бертелсен О. , Університет аеронавтики Ембрі­Ріддла, коледж безпеки та розвідки, професор кафедри міжнародної безпеки та розвідки, доктор філософії (США);
Благоєвич М. , Інститут соціальних наук, доктор філософії (Республіка Сербія);
Божко Л. Д. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри туристичного бізнесу, доктор культурології, доцент;
Волков С. М. , Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Димон М. , Жешувський університет, декан Відділу музики Жешувського університету, доктор габілітований, професор (Польща);
Дяченко М. В. , Харківська державна академія культури, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України;
Кайм С., Лейпцигський університет, інститут історії музики, доктор філософії, професор (Німеччина);
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Красівський О. , Інститут європейської культури Познанського університету ім. Адама Міцкевича, доктор габілітований, професор (Польща);
Макарик І. , Оттавський університет, доктор філософії, професор (Канада);
Миславський В. Н. , Харківська державна академія культури, старший викладач кафедри телебачення, доктор мистецтвознавства;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Мутазаккі Наваль, Університет Хасана ІІ Касабланка, старший науковий співробітник факультету літератури і гуманітарних наук, доктор філософії, професор (Королівство Марокко);
Познер В. , Національний інститут історії мистецтв, провідний науковий співробітник Національного центру наукових досліджень Франції, лабораторія теорії та історії мистецтв і літератури сучасності, доктор філософії (Франція);
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтво­знавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Університет Північного Колорадо, професор історії мистецтв, доктор філософії (США);
Стародубцева Л. В. , Харківський національний університет імені В. Н. Кара­зіна, завідувач кафедри медіа­комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Cташевська І. О. , Харківська державна академія культури, проректор з нав­чальної роботи, професор кафедри інструментів духового та естрадного оркестрів, доктор педагогічних наук, професор;
Сташевський А. Я. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Хікс Д. , Лондонський університет королеви Марії, кафедра сучасних мов і культур, доктор філософії, професор (Великобританія);
Хроми Я. , Інститут управління готельним бізнесом, доктор філософії, доцент (Чеська Республіка);
Чепалов О. І. , Київський національний університет культури і мистецтв, заві­дувач кафедри хореографічного мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.


№ 65 (2019)

Зміст

Теорія та історія культури

Образ буття-ріки в роздумах Марка Аврелія PDF
M. V. Diachenko
Українізація та інтелігенція в часи Української революції 1917—1921 рр.: історіографічний аспект PDF
V. M. Sheyko
Феномен родючості в циклах національних весільних та родильних обрядів: порівняння структур і функцій PDF
O. O. Kukharenko
Вплив практик гостинності на формування територіального бренду PDF
S. I. Dychkovskyi
Фестиваль як феномен культури PDF
N. I. Kuchyna

Мистецтвознавство

Творча постать А. П. Гайденка в музичній культурі сучасної України PDF
T. V. Bolshakova
Визначення поняття «інтернет-відеохостинг» у сучасній аудіовізуальній культурі PDF
O. V. Musiienko
Композиторська інтерпретація філософських текстів Г. Сковороди в хоровій симфонії О. Щетинського «Узнай себе» PDF
K. Yu. Dontsova-Pushenko
Особливості формування танцювального канону народних танців населення Слобожанщини PDF
I. S. Mostova
Художні колективи Запорізької обласної філармонії в контексті професійного музичного мистецтва краю (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) PDF
Ye. P. Kemenchedzhy
Інструментальний спадок Хуан Цзи: у витоків формування національної музичної культури ХХ століття PDF
Mengmeng Chen
Зображальний стиль фільму М. Іллєнка «Тойхтопройшовкрізьвогонь» PDF
A. M. Alforov
Симфонія № 7 «Майдан» О. Яковчука: параметри художньої цілісності PDF
O. P. Kushniruk
Сонатна творчість Й. Н. Гуммеля як простір інтерпретації PDF
O. Yu. Stepanova
Три кроки до пізнання виконавського стилю Гізели Циполи PDF
A. V. Hurina
Вплив методики Леся Курбаса на манеру виконання акторів харківської школи PDF
V. S. Horielova
Складові хорового письма: система взаємодії рівнів музичного твору PDF
O. L. Zaverukha
Музичне мислення як основа фортепіанного виконавського мистецтва PDF
N. Yu. Zymohliad
Дисипативність як принцип морфологічних трансформацій аудіовізуального мистецва PDF
Z. I. Alforova
Педагогічні підходи до створення contemporary dance під час навчання балетмейстерському мистецтву студентів українських ЗВО PDF
O. Yu. Khendryk
Ксари і Касби Марокко: на прикладі регіону Дра-Тафілалет (південний схід Марокко) PDF
Naoual Moutazakki