Культура України

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства.

Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, як наукове фахове видання з культурології та мистецтвознавства

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)


Головний редактор

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України.

Заступник головного редактора

Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України.

Відповідальний секретар

Коновалова І. Ю. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Редакційна колегія

Серія: Культурологія

Волков С. М. , Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А. , Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В. , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т. , Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор.

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І. , Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю. , Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С. , Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П. , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М. , Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рощенко О. Г. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рябуха Н. О. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, доцент;
Чепалов О. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В. , Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор.


№ 60 (2018)

Зміст

Теорія та історія культури

Крос-культурний контекст соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі закладу вищої освіти PDF
O. M. Bilyk, T. M. Bragina
Трансформація світоглядної парадигми знань у європейському Відродженні PDF
O. V. Dulska
Розмисли Епіктета про істинну свободу PDF
M. V. Diachenko
Костюм на гендерному дисплеї в історичній ретроспекції PDF
A. A. Kikot
Блог: соціально-маркетингові відносини у віртуальному щоденнику PDF
N. O. Kovalchuk
Герменевтика трилера: від Вільяма Шекспіра до Дена Брауна PDF
O. S. Kolesnyk
Посткультура / Медіакультура / Кіберкультура / Транскультура / Протокультура: аспекти термінологічної семантики PDF
I. A. Kurylenko
Загальні тенденції розвитку західнохристиянської теології Доби Постмодерну PDF
E. V. Marakhovska
Диспозиції: В. Юринець і В. Беньямін PDF
V. S. Miroshnychenko
Феномен тематичного парку як інноваційної моделі середовищних музеїв у ХХІ ст. PDF
H. Y. Novikova
Агіографічний міф як культурний феномен PDF
G. D. Pankov
Модні тенденції субкультур: бітники та хіпі PDF
T. S. Porkhun
Моральна криза і порятунок жінок PDF
Sadagat Aliyeva
Пам’ять vs історія. Перспективи дослідження теми пам’яті в культурології PDF
A. M. Tsisar
Тексти культури в діалоговій концепції М. Бахтіна та В. Біблера PDF
I. M. Shuliakov

Українська культура

Греко-католицьке духовенство Східної Галичини в контексті розвитку мистецтва як важливого чинника поглиблення національної свідомості українців у культуротворчому просторі регіону (20 — І пол. 40 рр. ХХ ст.) PDF
O. V. Faryna
Cуспільна солідарність сучасної України та «Молодої України»: культурологічні паралелі PDF
M. V. Aleksandrova, S. V. Chastnyk
Еволюція поглядів художньої інтелігенції під час Української Революції 1917–1921 рр. PDF
V. M. Sheyko
Архітектурний спадок як культуротворчий ресурс українського туризму PDF
L. D. Bozhko
Просвітницько-виховна діяльність вірменських громад у культурному просторі України (сучасний етап) PDF
K. O. Dannyk
Прибуткові будинки як елемент культури повсякденності та сфери гостинності міст України: культурно-історичний екскурс PDF
R. V. Dіachenko
Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки PDF
K. V. Kysliuk
Концепція єврейського національного будівництва В. Жаботинського в контексті українського відродження наприкінці ХІХ — поч. ХХ ст. PDF
V. H. Lievina
Святі Гори як простір діалогу культурних традицій PDF
O. O. Smolina
Ідеологічний чинник у творчості Михайля Семенка: крах однієї ілюзії PDF
S. М. Kholodynska
Орнаментація кераміки Лівобережної України як знакова система (історія вивчення) PDF
A. L. Shcherban
Зоозахисний рух як чинник трансформації соціального капіталу українського суспільства (1991–2004 рр.) PDF
O. V. Kravchenko
Хорова культура Сумщини: історичні метаморфози PDF
A. V. Hurina

Рецензії

Рецензія на монографію: Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (Кінець VII тис. до н.е. — ХІХ століття) PDF
A. O. Soshnikov