Культура України

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства. Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.


УДК [008+78/79](062.552)

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновано в 1993 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, як наукове фахове видання з культурології та мистецтвознавства

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, BASE.

Періодичність: 4 рази на рік.

Головний редактор

Сташевський А. Я., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор.

Заступник головного редактора

Рощенко О. Г., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор.

Відповідальний секретар

Коваленко Ю. Б. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри телерепортерської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Редакційна колегія

Бенч О. , Католицький університет (Ружомберок), професор, доктор філософії, доктор мистецтвознавства (Словацька Республіка);
Бертелсен О. , Університет аеронавтики Ембрі­Ріддла, коледж безпеки та розвідки, професор кафедри міжнародної безпеки та розвідки, доктор філософії (США);
Благоєвич М. , Інститут соціальних наук, доктор філософії (Республіка Сербія);
Виткалов С. В., Рівненський державний гуманітарний університет, доктор культурології, професор кафедри культурології та музеєзнавства;
Димон М. , Жешувський університет, декан Відділу музики Жешувського університету, доктор габілітований, професор (Польща);
Заєць В. М. , Національна музична академія імені П. І. Чайковського, Київ, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Кайм С., Лейпцигський університет, інститут історії музики, доктор філософії, професор (Німеччина);
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Красівський О. , Інститут європейської культури Познанського університету ім. Адама Міцкевича, доктор габілітований, професор (Польща);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, перший проректор, д-р мистецтвознавства, професор;
Макарик І. , Оттавський університет, доктор філософії, професор (Канада);
Миславський В. Н. , Харківська державна академія культури, старший викладач кафедри телебачення, доктор мистецтвознавства;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Познер В. , Національний інститут історії мистецтв, провідний науковий співробітник Національного центру наукових досліджень Франції, лабораторія теорії та історії мистецтв і літератури сучасності, доктор філософії (Франція);
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтво­знавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Університет Північного Колорадо, професор історії мистецтв, доктор філософії (США);
Cташевська І. О. , Харківська державна академія культури, проректор з нав­чальної роботи, професор кафедри інструментів духового та естрадного оркестрів, доктор педагогічних наук, професор;
Хікс Д. , Лондонський університет королеви Марії, кафедра сучасних мов і культур, доктор філософії, професор (Великобританія);
Хроми Я. , Інститут управління готельним бізнесом, доктор філософії, доцент (Чеська Республіка);
Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України.


№ 69 (2020)

Зміст

Культурологія

Теоретико­методологічні особливості культурологічного підходу до феномену візуального PDF
K. V. Kysliuk
Традиційні й сучасні пневматологічні дослідження PDF
E. V. Marakhovska
Політична акція як особливий вид режисури масових видовищних форм PDF
R. G. Nabokov
Сюжетний аналіз народних пісень із загальною формулою «Зводитель дівчини» PDF
D. G. Tregubov, I. M. Tregubova
Міські парки як симбіоз культури й природи (на прикладі парків Сполучених Штатів Америки) PDF
V. V. Freidlina
Культура України неолітичного часу та її особливості на Волині PDF
V. M. Shostak
Роль всеукраїнського комітету сприяння вченим в збереженні наукової інтелігенції в першій половині 20­х років ХХ століття PDF
V. M. Sheyko

Мистецтвознавство

Реконструкція фольклорного тексту у творчості Мар’яни Садовської PDF
G. N. Breslavets
Світосприйняття нових тенденцій історичної подієвості та їхня реалізація в музиці сучасних українських композиторів PDF
K. V. Krepak
Правдиве зображення життєвого і творчого шляху І. П. Котляревського в драмі­-дилогії «Степовий Орел» О. Чугуя PDF
I. A. Fesenko