Поточний номер

№ 70 (2020)
Опубліковано: 2020-12-30

Мистецтвознавство

Переглянути всі випуски

УДК [008+78/79](062.552)

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновано в 1993 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, як наукове фахове видання з культурології (02.07.2020) та мистецтвознавства (02.07.2020)

Спецiальності:
034 - Культурологія (02.07.2020);
021 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (02.07.2020);
024 - Хореографія (02.07.2020);
025 - Музичне мистецтво (02.07.2020);
026 - Сценічне мистецтво (02.07.2020)
Категорiя: Б

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, Index Copernicus, DOAJ, BASE.

Періодичність: 4 рази на рік.

Головний редактор

Сташевський А. Я., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор.

Заступник головного редактора

Рощенко О. Г., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор.

Відповідальний секретар

Мачулін Л. І., Харківська державна академія культури, завідувач редакційно-видавничим відділом, кандидат філософських наук.

Редакційна колегія

Бенч О. , Католицький університет (Ружомберок), професор, доктор філософії, доктор мистецтвознавства (Словацька Республіка);
Бертелсен О. , Університет аеронавтики Ембрі­Ріддла, коледж безпеки та розвідки, професор кафедри міжнародної безпеки та розвідки, доктор філософії (США);
Благоєвич М. , Інститут соціальних наук, доктор філософії (Республіка Сербія);
Виткалов С. В., Рівненський державний гуманітарний університет, доктор культурології, професор кафедри культурології та музеєзнавства;
Димон М. , Жешувський університет, декан Відділу музики Жешувського університету, доктор габілітований, професор (Польща);
Заєць В. М. , Національна музична академія імені П. І. Чайковського, Київ, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Кайм С., Лейпцигський університет, інститут історії музики, доктор філософії, професор (Німеччина);
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Красівський О. , Інститут європейської культури Познанського університету ім. Адама Міцкевича, доктор габілітований, професор (Польща);
Лошков Ю. І., Харківська державна академія культури, перший проректор, д-р мистецтвознавства, професор;
Макарик І. , Оттавський університет, доктор філософії, професор (Канада);
Миславський В. Н. , Харківська державна академія культури, старший викладач кафедри телебачення, доктор мистецтвознавства;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Познер В. , Національний інститут історії мистецтв, провідний науковий співробітник Національного центру наукових досліджень Франції, лабораторія теорії та історії мистецтв і літератури сучасності, доктор філософії (Франція);
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтво­знавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Університет Північного Колорадо, професор історії мистецтв, доктор філософії (США);
Cташевська І. О. , Харківська державна академія культури, проректор з нав­чальної роботи, професор кафедри інструментів духового та естрадного оркестрів, доктор педагогічних наук, професор;
Хікс Д. , Лондонський університет королеви Марії, кафедра сучасних мов і культур, доктор філософії, професор (Великобританія);
Хроми Я. , Інститут управління готельним бізнесом, доктор філософії, доцент (Чеська Республіка);
Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України.