Культура України

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства. Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.


УДК [008+78/79](062.552)

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновано в 1993 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, як наукове фахове видання з культурології та мистецтвознавства

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, BASE.

Періодичність: 4 рази на рік.

Головний редактор

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України.

Заступник головного редактора

Рощенко О. Г., Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор.

Відповідальний секретар

Коваленко Ю. Б. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри телерепортерської майстерності, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Редакційна колегія

Бенч О. , Католицький університет (Ружомберок), професор, доктор філософії, доктор мистецтвознавства (Словацька Республіка);
Бертелсен О. , Університет аеронавтики Ембрі­Ріддла, коледж безпеки та розвідки, професор кафедри міжнародної безпеки та розвідки, доктор філософії (США);
Благоєвич М. , Інститут соціальних наук, доктор філософії (Республіка Сербія);
Божко Л. Д. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри туристичного бізнесу, доктор культурології, доцент;
Волков С. М. , Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Димон М. , Жешувський університет, декан Відділу музики Жешувського університету, доктор габілітований, професор (Польща);
Дяченко М. В. , Харківська державна академія культури, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України;
Кайм С., Лейпцигський університет, інститут історії музики, доктор філософії, професор (Німеччина);
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Красівський О. , Інститут європейської культури Познанського університету ім. Адама Міцкевича, доктор габілітований, професор (Польща);
Макарик І. , Оттавський університет, доктор філософії, професор (Канада);
Миславський В. Н. , Харківська державна академія культури, старший викладач кафедри телебачення, доктор мистецтвознавства;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Мутазаккі Наваль, Університет Хасана ІІ Касабланка, старший науковий співробітник факультету літератури і гуманітарних наук, доктор філософії, професор (Королівство Марокко);
Познер В. , Національний інститут історії мистецтв, провідний науковий співробітник Національного центру наукових досліджень Франції, лабораторія теорії та історії мистецтв і літератури сучасності, доктор філософії (Франція);
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтво­знавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Університет Північного Колорадо, професор історії мистецтв, доктор філософії (США);
Стародубцева Л. В. , Харківський національний університет імені В. Н. Кара­зіна, завідувач кафедри медіа­комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Cташевська І. О. , Харківська державна академія культури, проректор з нав­чальної роботи, професор кафедри інструментів духового та естрадного оркестрів, доктор педагогічних наук, професор;
Сташевський А. Я. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Хікс Д. , Лондонський університет королеви Марії, кафедра сучасних мов і культур, доктор філософії, професор (Великобританія);
Хроми Я. , Інститут управління готельним бізнесом, доктор філософії, доцент (Чеська Республіка);
Чепалов О. І. , Київський національний університет культури і мистецтв, заві­дувач кафедри хореографічного мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.


№ 66 (2019)

Зміст

Теорія та історія культури

Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 рр.: узагальнена історіографія PDF
V. M. Sheyko
Ретроспектива відображення розлуки з батьківщиною в пісенній творчості українців PDF
D. G. Tregubov, I. M. Tregubova
Музей: його роль і значення в культурно-освітньому просторі українського школяра (за матеріалами соцопитування учнів середнього шкільного віку Харківської гімназії № 14) PDF
M. V. Tortika
Дослідження в галузі культури в освітніх програмах університетів Ірландії PDF
O. S. Chastnyk
Культурологічна рецепція об’єктно-орієнтованої онтології в інтерпретаційному полі урбаністики PDF
N. Ye. Sholukho
Репрезентація образу влади в спортивно-художніх дійствах ХХІ ст. PDF
I. O. Mashchenko
Вищі музичні навчальні заклади сучасної України як чинник формування культурно-національної ідентичності диригента PDF
R. M. Dzundza
Проблеми гнозису та позиції дослідника у вивченні езотеризму PDF
D. V. Boliukh

Мистецтвознавство

Місце акордеонного мистецтва в системі музичного виховання PDF
K. Bogicevic
Вплив культів Сонця та Землі на об’ємно-просторове рішення земляних та кам’яних сакральних структур V–ІІІ тисячоліття до н.е. PDF
Y. V. Bondarchuk
Творча постать М. Г. Стецюна в контексті академічного народно-інструментального мистецтва України PDF
A. V. Vynohradova
Інноваційні практики віртуального втілення в постановках сценічної хореографії ХХІ ст. PDF
А. S. Dokolova
Українська дума: до інтерпретації терміну і назви жанру PDF
I. Ya. Zinkiv
Творчий процес та проблеми формування композиторського мислення PDF
Yu. V. Kapliyenko-Iliuk
Організаційні особливості проведення багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Артцентр талантів» (м. Рівне) PDF
E. V. Manelyuk
Особливості створення та втілення сценарію дійства на документальній основі PDF
I. O. Mashchenko
Інтерпретація чужого тематичного матеріалу в композиторській творчості М.-А. Амлена PDF
R. V. Nikolenko
Українське радіо як соціокультурний бренд: крізь призму менеджменту академічної музики PDF
L. V. Obukh
Герменевтичний підхід у роботі над створенням сучасної виконавської версії української народної пісні «На вгороді явори» PDF
V. V. Osypenko
Життєвий шлях та творча діяльність І. С. Польського (до 95-річчя з дня народження митця) PDF
I. I. Polska
Циркове мистецтво у Львові 1880-х рр. (від Августа Крембсера до Альберта Шумана) PDF
O. O. Pospelov
Ретроспектива наукового осмислення декоративно-ужиткового мистецтва PDF
V. G. Savchenko
Хронотоп акторської імпровізації в контексті театральної практики Я. Морено PDF
Yu. V. Tsyvata
Реалістичні тенденції українського барокового іконопису PDF
А. Р. Tsugorka
Стилізовані жіночі образи у вітражах, панно і гобеленах у мистецтві модерну PDF
V. O. Cheban