Культура України

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства.

Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, як наукове фахове видання з культурології та мистецтвознавства

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)


Головний редактор

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України.

Заступник головного редактора

Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України.

Відповідальний секретар

Коновалова І. Ю. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Редакційна колегія

Серія: Культурологія

Волков С. М. , Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А. , Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В. , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т. , Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор.

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І. , Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю. , Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С. , Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П. , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М. , Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рощенко О. Г. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рябуха Н. О. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, доцент;
Чепалов О. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В. , Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор.


№ 61 (2018)

Зміст

Музичне мистецтво

Соната для армандоліни й баса continuo Дж. Б. Саммартіні в аспекті відображення художніх ідеалів Пізнього Бароко PDF
N. V. Bashmakova
Досвід оркестрування в програмному комплексі Steinberg Dorico PDF
I. А. Haidenko
Духове соло в контексті музично-виконавської герменевтики (педагогічний аспект) PDF
V. V. Hromchenko
До поетики хорового стилю Георгія Свиридова: новий тип художнього мислення PDF
I. I. Gulesko
Розвиток народного хорового виконавства в суспільстві на сучасному етапі PDF
S. A. Dobronravova, V. V. Shevchenko
Утілення традицій масок пекінської опери в образах героїв музичної драми Сан Бо «Метелик» PDF
Xianwei E
Концертний виступ як засіб вокальної підготовки студента-актора PDF
O. V. Yeroshenko
Дитяча музика А. Гайденка: баянні цикли дидактично-інструктивної спрямованості PDF
A. Yu. Yeremenko
Принципи циклоутворення хорової кантати А. П. Гайденка «Чотири дійства» як предмет герменевтичного дослідження PDF
M. M. Zhdanov
Авторська концепція «Літургічних піснеспівів» В. Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма PDF
O. L. Zaverukha
Градації медитативного в «Кітч-музиці для фортепіано» Валентина Сильвестрова PDF
N. Yu. Zymohliad
«Reminiscences de “Robert le Diable”» Ф. Ліста в аспекті мефістофельської символіки PDF
N. S. Zolotaryova
Артистизм у контексті фахової підготовки студента-хормейстера PDF
Yu. M. Ivanova
Сучасні тенденції інтерпретування української народнопісенної виконавської парадигми PDF
Yu. I. Karchova
Про пластику та постановку номера естрадного співака PDF
L. O. Krasovska
Рецепція європейського оперного мистецтва в китайській музичній культурі кінця XVIII — першої половини ХХ ст. PDF
Ming Li
Фортепіанний дует у системі фортепіанного ансамблю: жанрово-типологічні аспекти PDF
I. I. Polska
Виразність як категорія фортепіанно-виконавського музикознавства PDF
A. Yu. Rumyantseva
Взаємодія фольклорних інтонацій та стилістичних тенденцій в українській пісенній естраді PDF
T. N. Riabukha
Піанізм як метасистема: герменевтична розробка змісту поняття PDF
O. Yu. Stepanova
Типологічні ознаки Відродження як історичного періоду розвитку музики в системі мистецтв PDF
T. P. Sukhomlinova
Три пісні про розлуку в спадку Шан Деї: жанрові ознаки прихованого вокального циклу PDF
He Cao
Специфіка взаємодії змісту й форми у вокальній мініатюрі Хуан Цзи на вірші Лью Сиан «Ідучи снігом» PDF
Mengmeng Chen
Стан і тенденції розвитку академічного народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я (на прикладі діяльності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової) PDF
V. V. Sheremet
Перша фортепіанна соната Ге Цин: основи композиторської інтерпретації європейського музичного жанру PDF
Tuo Yang

Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія

Традиції й сучасний розвиток національної професійної школи виховання акторів та режисерів PDF
I. O. Boris
Особливості акторського стилю О. Райданова й Г. Козаченка у фільмах «Сватання на Гончарівці» та «Лимерівна» PDF
V. S. Horielova
Нова буфонада як складова сучасних тенденцій розвитку циркового мистецтва PDF
T. B. Grinie
Самостійна робота студентів у контексті формування вокальної компетентності актора PDF
V. O. Doroshenko
Світова література на українському телебаченні в інтерпретації Тимлера Спенглера (Німеччина) PDF
I. V. Zborovets
Репертуар музично-драматичного театру М. Старицького (1885–1891 рр.) PDF
L. Yo. Kokhan
Соматичні практики в сучасній бальній хореографії PDF
T. S. Pavlyuk
Еволюція шоу-програм: минуле та сучасність PDF
O. V. Yakobchuk
Репертуар українського музично-драматичного театру як чинник збереження культурних традицій української нації (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) PDF
I. M. Yan

Теорія та історія мистецтв

Жанрові метаморфози в контексті дії принципу нелокальності в практиці та теорії мистецтва (на основі аудіовізуального мистецтва) PDF
Z. I. Alforova, A. M. Alforov
Парадокси «перевтілення» в акторському мистецтві. Теорія та практика PDF
V. P. Patsunov
Медична та літературна інтелігенція в часи Української Революції 1917–1921 рр. PDF
V. M. Sheyko
Сучасна проблематика подієвого менеджменту мистецьких проектів PDF
S. V. Oborska