Культура України

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства.

Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, як наукове фахове видання з культурології та мистецтвознавства

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)


Головний редактор

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України.

Заступник головного редактора

Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України.

Відповідальний секретар

Коновалова І. Ю. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Редакційна колегія

Серія: Культурологія

Волков С. М. , Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А. , Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Панков Г. Д. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Ph.D., Professor of Art History University of Northern Colorado. Greeley, Colorado, USA;
Стародубцева Л. В. , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т. , Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор.

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І. , Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю. , Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Клітін С. С. , Санкт-Петербурзька академія театрального мистецтва, професор кафедри естради і музичного театру, доктор мистецтвознавства, професор (Росія);
Лошков Ю. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П. , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М. , Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рощенко О. Г. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рябуха Н. О. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, доцент;
Чепалов О. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В. , Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор.


№ 62 (2018)

Зміст

Теорія та історія культури

Деякі аспекти досліджень поняття «Традиція» в структурі соціально-культурної сфери PDF
V. A. Balabushka, V. D. Yaremchenko
Теоретичні засновки інтерпретативної антропології К. Гірца PDF
T. M. Bragina, O. M. Bilyk
Культурологічний аналіз теоретико-концептуальних засад інтелектуально-духовного розвитку нації PDF
O. V. Dulska
Марк Аврелій: розмисли про розумну душу PDF
M. V. Diachenko
Особливості формування культурологічної категорії «духовна культура» PDF
T. G. Kuzmenko
Теологія процвітання як провідна ідеологічна система харизматичних спільнот у сучасному християнстві PDF
E. V. Marakhovska
Концепція візуально-звукового оформлення спортивно-художніх дійств як комунікативна система PDF
I. O. Mashchenko
Християнський есхатологічний міф у контексті життєвого світу PDF
G. D. Pankov
Циркове мистецтво як об’єкт художньої рефлексії PDF
O. Yu. Pozharska
Гостинність як продукт розвитку соціальної культури суспільства PDF
A. V. Poplavskaya
Якудза як криміналізований модус японського воїна (за матеріалами європейського ігрового кіно) PDF
A. V. Tymofeyenko
Креативні індустрії як міський феномен: можливості та перспективи PDF
Yu. V. Trach
Концепт «перевтілення» в контексті ґенези релігійних моделей культури PDF
O. S. Khlystun
Феномен тілесного болю в культурі повсякденності (за романами Кнута Гамсуна «Голод» і Томаса Бернхарда «Холоднеча») PDF
N. Ye. Sholukho

Українська культура

Дауншифтинг як пошук «сродності» в сучасному соціокультурному просторі України PDF
M. V. Aleksandrova
Роль і місце медіації в структурно-функціональних дослідженнях циклу українських весільних обрядів PDF
O. O. Kukharenko
Мовна ситуація в Наддніпрянській Україні в XVII–XVIIІ ст. PDF
M. V. Lysyniuk
Культурна ідентичність як динамічне утворення (на прикладі культурної самоідентифікації населення східних областей України) PDF
O. O. Smolina, A. M. Opolonin
Специфіка комплектування єгипетських колекцій музеїв Києва та Полтави PDF
A. A. Soshnikov
Інтелігенція і влада в Україні перших років НЕПу PDF
V. M. Sheyko
Сучасні форми екокультури в закладах ресторанного господарства України PDF
M. L. Bratitsel
Національний музейний ландшафт України в контексті візуальної репрезентабельності PDF
K. V. Kysliuk
Мурали та графіті в сучасній Україні: особливості та відмінності PDF
I. S. Havrylash