Культура України

У науковому збірнику подано матеріали за результатами наукових досліджень проблем культурології та мистецтвознавства. Для науковців, викладачів, здобувачів наукових ступенів і вчених звань.


УДК [008+78/79](062.552)

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)

Засновано в 1993 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №13567-2540Р від 26.12.2007 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015, як наукове фахове видання з культурології та мистецтвознавства

Друкується двома сериями: серія "Культурологія" та серія "Мистецтвознавство".

Збірник поданий в інформаційному ресурсі "Наукова періодика України", у реферативних базах "Україніка наукова" та "Джерело"(Нац. бібліотека України ім. Вернадського). Індексується в наступних бібліографічних базах та пошукових системах: Google Scholar, WordCat, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, BASE.

Періодичність: 4 рази на рік.

Головний редактор

Шейко В. М., Харківська державна академія культури, ректор, доктор історичних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України.

Заступник головного редактора

Дяченко М. В., Харківська державна академія культури, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник культури України.

Відповідальний секретар

Коновалова І. Ю. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Редакційна колегія

Серія: Культурологія

Волков С. М. , Національна академія мистецтв України, заступник директора Інституту культурології Національної академії мистецтв України, доктор культурології;
Кислюк К. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології, доктор культурології, професор;
Кікоть А. А. , Харківська державна академія культури, професор кафедри режисури, доктор культурології, професор;
Кравченко О. В. , Харківська державна академія культури, декан факультету культурології, доктор культурології, професор;
Мокрий В. , Ягеллонський університет, завідувач кафедри українознавства, доктор гуманітарних наук, професор (Польща);
Мутазаккі Наваль, Університет Хасана ІІ, старший науковий співробітник факультету літератури і гуманітарних наук, доктор історичних наук, професор (Айн-Шок, Касабланка, Королівство Марокко);
Панков Г. Д. , Харківська державна академія культури, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор;
Рибалко С. Б. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Andrew J. Svedlow, Університет Північного Колорадо, професор історії мистецтв, доктор філософії (Грілі, Колорадо, США);
Стародубцева Л. В. , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри медіа-комунікацій, доктор філософських наук, професор;
Щедрін А. Т. , Харківська державна академія культури, професор кафедри філософії та політології, доктор культурології, професор.

Серія: Мистецтвознавство

Алфьорова З. І. , Харківська державна академія культури, декан факультету кіно–, телемистецтва, доктор мистецтвознавства, професор;
Бистрова Т. Ю. , Уральський державний педагогічний університет, професор кафедри культурології, доктор філософських наук, професор (Росія);
Зборовець І. В. , Харківська державна академія культури, професор кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства, доктор мистецтвознавства, професор;
Лошков Ю. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри народних інструментів, доктор мистецтвознавства, професор;
Осипова Н. П. , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології, доктор філософських наук, професор;
Откидач В. М. , Харківська державна академія культури, професор кафедри інструментів духових та естрадних оркестрів, доктор мистецтвознавства, професор;
Польська І. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рощенко О. Г. , Харківська державна академія культури, завідувач кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, професор;
Рябуха Н. О. , Харківська державна академія культури, доцент кафедри теорії та історії музики, доктор мистецтвознавства, доцент;
Чепалов О. І. , Харківська державна академія культури, професор кафедри сучасної хореографії, доктор мистецтвознавства, професор;
Шило О. В. , Харківський технічний університет будівництва та архітектури, професор кафедри культурології, доктор мистецтвознавства, професор.


№ 64 (2019)

Зміст

Теорія та історія культури

Культурологічний «парафраз» праці А. Маршалла «Принципи економічної науки» PDF
L. O. Troielnikova
Роздуми Епікура, Сенеки і Ламетрі про щасливе життя PDF
M. V. Diachenko
Регіональні діалекти в культурному житті Німеччини PDF
S. V. Chastnyk
Основні аспекти вивчення музейного джерела PDF
A. O. Soshnikov
Специфіка візуальних форм ідентичності в соціальному віртуальному середовищі PDF
V. V. Solomatova
Культурологічні аспекти історичної динаміки розвитку декоративно-ужиткового мистецтва PDF
V. G. Savchenko
Мережева творчість у контексті герменевтичних досліджень культури PDF
Yu. O. Pichugina
Модель розгляду сучасної діалогової ситуації PDF
I. M. Shuliakov
Роль та місце комічної маски-образу в масових формах сценічного мистецтва PDF
R. G. Nabokov

Українська культура

Інтелігенція і влада в часи Української Революції 1917–1921 років: персоніфікована історіографія PDF
V. M. Sheyko
Особливості ринку релігійних товарів і послуг в Україні PDF
E. V. Marakhovska
Формування характерних ознак вірменської діаспоральної культури в Україні PDF
I. Ya. Hayuk
Застосування проектної діяльності у сфері культури PDF
T. V. Kalyta, T. V. Zariazhko
Культурологічна рефлексія кроскультурного діалогу Україна — Франція в контексті історіографії PDF
V. V. Kornienko
Політичні свята сучасної України: витоки, особливості, тенденції PDF
S. A. Kutsak
Функції будинку культури в соціокультурному середовищі сьогодення PDF
L. V. Nechyporenko
Створення структури циклу українських традиційних поховальних обрядів PDF
O. O. Kukharenko, A. V. Kukharenko
Віртуальний об’єкт у системі збереження культурної пам’яті (культурологічний та законодавчий аспекти) PDF
A. O. Fenenko
Екокультурні тенденції ресторанної діяльності в Україні PDF
M. L. Bratitsel
Перспективи розвитку діяльності культурно-дозвіллєвих центрів у сучасному урбаністичному просторі PDF
O. Yu. Fedorenko
Метакультурний аспект творчості сучасних українських композиторів: богородична традиція PDF
M. O. Savenko