DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.066.20

Життєвий шлях та творча діяльність І. С. Польського (до 95-річчя з дня народження митця)

I. I. Polska

Анотація


Висвітлено життєвий шлях та творчу діяльність відомого українського композитора, вченого-музикознавця і культурного діяча, професора Харківської державної академії культури І. С. Польського (1924–2001). Реконструйовано біографію митця та окреслено її основні етапи. Надано загальну характеристику композиторської творчості І. С. Польського, виявлено її провідні жанрові та тематичні сфери. Охарактеризовано наукову спадщину вченого та розкрито її основні дослідницькі напрями. Зазначено імена багатьох відомих діячів мистецтва, науки та культури — репрезентантів творчої і наукової школи І. С. Польського та випускників його класу. Визначено культуротворчу роль мистецької, наукової, педагогічної, громадської та культурно-просвітницької діяльності І. С. Польського.

Ключові слова


І. С. Польський; композиторська творчість; наукова діяльність; музикознавство; етномузикологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Gulesko, І. І. (2002). Memories of the Artist. The Culture of Ukraine: Collection of scientific works. Issue 10, pp. 212–217. Kharkiv. Kharkiv State Academy of Culture. [in Ukrainian].

Kozak, О. (2012). The phenomenon of the Kharkiv composer: І. S. Polsky. Problems of interaction between art, pedagogy and theory and practice of education: Collection of scientific articles. Issue 35, pp. 335–345. The profession of “musician” in the temporal space: historical and cultural metamorphoses. Kharkiv: Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts. [in Ukrainian].

Polskaya, I. I. (2014). Belarusian music culture in the life and creative work of the composer І. S. Polskiy. Music Culture of Belarus and the World in Scientific Understanding: Scientific Works of the Belarusian State Academy of Music. Issue 31, pp. 140–148. Series 1, Belarusian Music Culture. Minsk: Belarusian State Academy of Music. [in Russian].

Tereshchenko, А. (2016). Polsky Illia Samuilovych. The Ukrainian Music Encyclopedia (Vol. 5, columns 343–346). Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, M. T. Rylsky Institute of Art, Folklore and Ethnology. [in Ukrainian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net