DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.066.07

Вищі музичні навчальні заклади сучасної України як чинник формування культурно-національної ідентичності диригента

R. M. Dzundza

Анотація


Визначено роль музичних навчальних закладів у формуванні культурної ідентичності диригента. Виявлено, що цей період є важливим етапом адаптації студента до нових соціосфер, під час якого формуються професійна культурна ієрархія та система цінностей, що створює зв’язки як з національною, так і зі світовою культурою. Розкрито, що роль викладача, як приклад сформованої ідентичності особистості, є важливим чинником у процесі пошуків власних ідеалів та векторів розвитку. Доведено, що вивчення цієї проблематики дозволить спроєктувати норми і систему цінностей, а також вивчити вплив освітнього процесу цих установ на формування культурної ідентичності диригентів.

Ключові слова


культурна ідентичність; диригент; вищі музичні навчальні заклади України

Повний текст:

PDF

Посилання


Bauman, Z. (2004). Globalization. Implications for man and society. Moscow: «Ves Myr». [in Russian].

Erickson, E. (2006). Identity: Youth and Crisis. Moscow: Flinta: MPSI: «Progress». [in Russian].

Guibernau, M. (2012). The Identity of Nations. Kyiv: Tempora, p.304. [in Ukrainian].

Hnatiuk, O. (2005). Farewell to the Empire: Ukrainian Discussions on Identity. Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian].

Hübner, B. (2006). Sense in a LESS-SENSEED TIME: metaphysical calculations, miscalculations and tabulation. Minsk: Ekonompress. [in Russian].

Ishchuk, O. (2013). Factors of formation of professional identity of students of higher education. Problems of modern psychology, 2, 120–127. [in Ukrainian].

Kozlovets, M. and Kovtun, N. (2010). National identities in Ukraine in the context of globalization. Monograph. Kyiv: PARAPAN. [in Ukrainian].

Shevchuk, D. (2010). Cultural identity and globalization. Proceedings. Series “Cultural Studies”, 5, 4–15. [in Ukrainian].

Volkov, S. (2009). Higher music educational establishments of Ukraine and their role in preserving the ecology of culture. Current topics of art practice and art criticism, 2, 311–317. Kyiv. [in Ukrainian].

Volkov, S. (2012). Retrospections of Art Education in Ukrainian Society of the 20th — 21st Centuries. Cultural Thought: Annual, 5 (9), 56–66. [in Ukrainian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net