DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.066.03

Музей: його роль і значення в культурно-освітньому просторі українського школяра (за матеріалами соцопитування учнів середнього шкільного віку Харківської гімназії № 14)

M. V. Tortika

Анотація


Досліджено проблему, присвячену вкрай важливому для сучасного му-зеєзнавства питанню — спрямованості віртуальних і вербальних контактів, наявних між музейними пам’ятками і потенційною музейною аудиторією. Розглянуто їхні рівні у трьох площинах. Передусім на зовнішньому — це площина «музейного простору», далі сегмент «соціокультурного простору» та, нарешті, вектор «освітнього простору». Виявлено, що разом всі ці площини об’єднуються динамікою музейного розвитку, формуючи абсолютно нове цивілізаційне середовище, яке здатне функціонувати в системі координат «виклик-відповідь». Окреслено, що сучасні культурно-освітні завдання ставлять на перше місце питання про перспективу подібної системи («виклик — відповідь») у форматі шкільної освіти. У зв’язку з цим необхідно простежити специфіку сприйняття музейних завдань самими українськими школярами середнього віку. Соціологічне дослідження свідчить, що школярі набагато позитивніше, ніж це прийнято вважати, ставляться до освітніх функцій музею.  Водночас, вони краще сприйматимуть поставлені шкільною програмою завдання в умовах більшої рольової адаптації кінцевого музейного продукту (екскурсії, фестивалі, квести, майстер-класи тощо).

Ключові слова


музей; музейний предмет; музейний простір; освітній простір; середній шкільний вік; цивілізаційний контекст

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin, M. M. (1979). Aesthetics of Verbal Creativity. Moscow: Iskusstvo. [іn Russian].

Attendance of Museums. Museum and Society. Retrieved from https://culture.wikireading.ru/. [іn Russian].

Chentsova, O. V. Cultural and Educational Space of the Museum as an Educational Resource for the Higher Education System. Retrieved from http://www.nbpublish.com/library_read_article.php?id=23121. [іn Russian].

Dunayeva, S. V. Museum as a Socio-Cultural Institute (Philosophical Aspect). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/muzey-kak-sotsiokulturnyy-institut-filosofskiy-aspekt. [іn Russian].

Yeremeyeva, O. A. (2013). The Role of Museum Space in the Educational Process of the University. Scientific and Methodological Electronic Journal “Concept”, 3, 2411–2415. [іn Russian].

Gachev, G. (1988). National Images of the World, 396. Moscow: Sovetskiy pisatel. [іn Russian].

Glukhova, I. L. (2018). The Museum and the Visitor: New Approaches in the Interaction in the Modern World. Young Scientist, 24, 341–344. [іn Russian].

Gutkina, I. M. (1999). The Variability of the Concepts of “Space” and “Culture”. The Space of Civilizations and Cultures on the Border of the 21st Century, 1, 64-66. Saratov. [іn Russian].

Ilinskaya, N. I. (2011). Cultural and Educational Space of Museums as a Pedagogical Phenomenon. Knowledge. Understanding. Skill, 4, 194–199. [іn Russian].

Ivanova, Ye. I. (2014). Museum Pedagogy in the Educational Process of the Technical School. Education, Career, Society, 4 (43), 37–38. [іn Russian].

Kalugіna, T. P. (2001). Art Museum as a Cultural Phenomenon. Peterburg: Petropolis. [іn Russian].

Komlev, Y. E. Museum as a Social and Cultural Center of the Region. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/muzey-kak-sotsialno-kulturnyy-tsentr-regiona-1 [іn Russian].

Lotman, Y. M. (1996). Inside the Thinking Worlds. Moscow: Languages of Russian Culture. [іn Russian].

Museum attendance. Museum and Society. Retrieved from https://culture.wikireading.ru/. [in Ukrainian].

Sablina, M. A. (2012). The Development of Cognitive Independence through Problem Situations (the Case of Studying the Disciplines of the Humanities in Grades 5–7). Bulletin of Tomsk State Pedagogical University, 8 (123), 173–178. Tomsk. [іn Russian].

The concept of «Museum». Retrieved from https://madrace.ru/muzeevedenie/kurs-muzeevedenie/ponyatie-muzey. [іn Russian].

Toynbee, Arnold Joseph. (2002). Comprehension of History. Moscow: Ayris Press. [іn Russian].

Jaspers, Karl Theodor. (1991). The Meaning and Purpose of the History. Moscow: Politizdat. [іn Russian].

Zmeul, A. A. (2004). Museums in the Cultural Space of the City (Complex Analysis on the Example of Nizhny Novgorod City of 1985–2003). Moscow: Rossiyskiy institut kulturologiі. [іn Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net