Символізм кола в традиційному мистецтві (українсько-ірландські паралелі)

O. S. Chastnyk

Анотація


Актуальність. У традиційному мистецтві прості графічні форми мають глибокий символічний зміст з прадавніми уявленнями про структуру світу. Тому дослідження символіки на матеріалі таких знаків набувають особливої важливості в періоди осмислення нацією своєї культурної спадщини і можуть надати цікаві результати.

Мета статті — здійснити крос-культурне дослідження класу орнаментальних та епічних текстів українського й ірландського традиційного мистецтв, що належать до графічної ідеї кола.

Методологія. У цій розвідці, виконаній в умовно-синхронічній площині, автор послуговується компаративним, структурно-семантичним та архетипним аналізом.

Результати. Порівняльний аналіз засвідчив кореляцію між графічними та вербальними символами в межах кожної традиції, а також між символікою традиційного мистецтва України й Ірландії. Семантичний інваріант кола (замкнений простір та циклічність часу) графічно поданий в орнаментальних текстах як структурно-дистрибутивні варіанти. У наративному традиційному мистецтві мотив шляху з ритмічним повторенням «зупинок» і неодмінним поверненням героя після виконання його місії ізоморфний до графічного образу кола. Архетипні теми простору і часу метафорично представлені константним набором символічних кодів, спільних для обох культур.

Новизна. Стаття є першою спробою двопланового порівняння: з одного боку — орнаментальні та наративні тексти, а з іншого — ірландське й українське традиційне мистецтво.

Практичне значення. Матеріали і результати роботи можуть бути корисними під час підготовки курсів лекцій, присвячених компаративним і семіотичним дослідженням традиційного мистецтва.

Висновки. І стародавню Ірландію, і Україну-Русь можна розглядати як топологічно еквівалентні фігури з чіткою опозицією «центр — периферія»: обидві цивілізації були оточені ворожим хаосом океану та кочового Степу. Звідси вражаючий «космічний» символізм українського та ірландського традиційного мистецтва з популярним орнаментальним мотивом кола та епічною ідеєю виходу за межі замкненого кола (міста, острова) у загадковий відкритий простір («чисте поле», океан тощо).


Повний текст:

PDF

Посилання


McCaffrey, C. and Eaton, L. (2003). In search of ancient Ireland: The origins of the Irish from Neolithic times to the coming of the English. Chicago: Ivan R. Dee. [In English].

Meehan, A. (1999). Spiral patterns. London: Thames and Hudson. [In English].

Meehan, (2007). The Celtic design book. London: Thames and Hudson. [In English].

Ó hÓgáin, D. (2006). The lore of Ireland: An encyclopaedia of myth, legend and romance. London: Boydell Press. [In English].

Zerbst, M., and Kafka, W. (2003). Das große Lexikon der Symbole. Leipzig: E. A. Seemann Verlag. [In German].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net