Імпровізація як засіб розвитку творчих здібностей студентів на уроках «Мистецтва балетмейстера»

L. F. Khotsyanovska

Анотація


Розкрито особливості використання імпровізації на уроках з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» на кафедрі класичної хореографії, обґрунтовано методику розвитку творчих здібностей студентів засобами імпровізації. Запропоновано методичні рекомендації щодо змісту й побудови вступної частини уроку з дисципліни «Мистецтво балетмейстера». Окреслено перспективи використання імпровізаційних вправ як засобу розвитку балетмейстерських здібностей. Здійснено спробу обґрунтувати доцільність запровадження використання імпровізації на уроках з дисципліни «Мистецт­во балетмейстера» як засобу розвитку творчих здібностей майбутніх балетмейстерів. Відзначено, що імпровізація є дієвим засобом виявлення та розвитку творчих здібностей студентів і надає широких можливостей для вдосконалення методики професійної підготовки фахівця сучасної класичної хореографії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilash, O. S. (2016). Discipline «The Art of the Choreographer» in the preparation of Bachelor of Choreography. Choreography of the XXI Century: Artistic and Educational Potential, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (pp. 221–223). Kyiv. [In Ukrainian].

Esaulov Y. (2000). Choreodramaturgy. The art of choreographer. Izhevsk, Udmurtian University. 320 p. [In Russian].

Zaripov R. (2008). Dramaturgy and composition of dance: a view from the auditorium, Novosibirsk. [In Russian].

Mova, L. V. (2011). Technique and improvisation in modern dance. Problems of Development of Modern Choreographic Art and Ways of their Solution, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Lugansk State University of Culture and Arts, Luhansk, 17–18 November 2011 pp. (50–54). Luhansk. [In Russian].

Mova, L. V. (2013). Problems of development of the student’s personality in the process of professional training in the disciplines «Art of the Choreographer». Choreographic and Theatrical Culture of Ukraine: Pedagogical and Artistic Dimensions, Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, 18–19 April 2013 pp. (75–79) Kyiv. [In Russian].

Samokhvalova, A. V. (2013), Art to educate the choreographer. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Choreographic and Theatrical Culture of Ukraine: Pedagogical and Artistic Dimensions». Kyiv National University of Culture and Arts, 18–19 April 2013, Kyiv, pp. 103–105.

Yanina-Ledovska, Ye. V. (2010). Directions and tendencies of the development of contact improvisation in the context of modern choreography. Bulletin of the Kharkov State Academy of Design and Arts. Art Science: Collection of Research Papers. 1. 247–249. Kharkiv. [In Ukrainian].

Minton, S. C. (2007). Choreography: a Basic Approach Using Improvisation, (3rd ed.), Human Kinetiks, Greeley. [In English].

Morgenroth, J. (1987). Dance Improvisations. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh [In English].

Predock-Linnell, L. L., and Predock-Linnell, J. (2001). From improvisation to choreography: The critical bridge. Research in Dance Education (Vol. 2), 2, 195–209. [In English].
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net