Проблеми взаємодії театру Заходу та Сходу в ретроспекції вивчення антропології культури

Zhenxing Li

Анотація


Проблема діалогу культур Сходу та Заходу актуалізується на межі ХIХ — ХХ ст. Антропологія культури в межах цих процесів не тільки свідчила про зв’язок часів та культурних формацій, а й потребувала оновлення свідомості театрального глядача. Ставлення європейців до східного театру поступово змінювалося: від поверхневого інтересу до зовнішньої атрибутики орієнтальних вистав — до глибшого розуміння й опанування східної теат­ральної техніки. Східний театр надихнув режисерів на переосмислення власних театральних традицій і створення нових зразків європейського театру. До цього процесу долучилися за різних умов та результатів сценічних експериментів такі видатні митці, як: А. Аппіа, Е. Г. Крег, Б. Брехт, В. Меєргольд, О. Таїров, Л. Курбас, Є. Гротовський, А. Мнушкін. Їх досвід використовують митці нової формації Сходу та Заходу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Barba, E. (2001). Paper Canoe. Guide to Theatrical Anthropology. M. Shkaraban (Translat.). Lviv: Chronicle. [In Ukrainian].

Brecht, B. (1960). «The Effect of Alienation» in Chinese scenic art. V. Nedelina, L. Yakovenko (Translat.) On the theater. Moscow: Foreign Literature Publishing House. [In Ukrainian].

Meetings with Meyerhold (1967). Moscow: Art. [In Russian].

Kolotova, E.E. (2007). The reception of the eastern scenic conventions in the West and in Russia in the twentieth century. Retrieved from http://www.torchinov.com [In Russian].

Cultural anthropology. Retrieved from https: //uk.wikipedia. org / wiki / Cultural anthropology [In Russian].

Meyerhold, V.E. (1968). Articles, letters, speeches, conversations (Part 2). Moscow: Iskusstvo. [In Russian].

Serova, S. A. (2012). Religious ritual and theater: World understanding and culture: ritual and music; music and dance, images, symbols. Theater and spectacular forms of the East: From the ritual to the play: a collection of scientific articles, 1. Moscow: Russian University of Theatrical Art GITIS. [In Russian].

Shakhmatova, E. V. (2013). Searches of European direction and traditions of the East (3 ed., corrected and additional). URSS. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net