Особливості фортепіанної партії в камерно-вокальному циклі Д. Д. Шостаковича «Сатири»

A. Yu. Rumyantseva

Анотація


Надано музично-теоретичний аналіз романсів вокального циклу Д. Шостаковича «Сатири», зокрема методологічне обґрунтування особливостей стилістики інструментального супроводу з позицій детального розгляду кожного романсу. Стверджено, що яскрава стилістична самобутність, глибинний зміст камерно-вокальної творчості Д. Шостаковича завжди приваблювали не тільки виконавців і слухачів, а й музикознавців. Виявлено амбівалентний зв’язок фортепіанної та вокально-поетичної партій твору. Зазначено засоби виразності фортепіанного супроводу, що сприяли розкриттю образного змісту окремих романсів та вплинули на створення цілісної образної картини всього вокального циклу. Обґрунтовано висновок щодо значимості фортепіанної партії як важливої компоненти системи художніх засобів, які сприяють розкриттю художнього задуму композитора.

Повний текст:

PDF

Посилання


Beketova, N. (1988). On the grotesque specific character of the tragedy-satire of S. Prokofiev and D. Shostakovich. Soviet music: Issues of symphony and music theater, a collection of articles (pp. 101-118). Moscow. [In Russian].

Beketova, N. (1996). The laughing world of Shostakovich. To the way of the content of the grotesque concept. Issues of music content, a collection of articles (pp. 126-146). Moscow. [In Russian].

Brezhnev, I. (1986). Chamber-vocal creative work by D. Shostakovich. (Author’s abstract of Candidate of Art.). Moscow. [In Russian].

Vasina-Grossman, V. (1980). Chamber-vocal creative work by D. Shostakovich. Soviet music culture. History, traditions, modernity, a collection of articles (pp. 15–42). Moscow. [In Russian].

Dobrykin, E. (1975). A musical satire in the vocal work of Shostakovich. Issues of music science, a collection of articles, 3, 17–37. Moscow. [In Russian].

Zhabinsky, K. A. and Potekhina, E. A. (2015). D. Shostakovich. Vocal cycle «Satire» on the verses of Sasha the Black: performing analysis from the point of view of the accompanist. South-Russian music almanac, 3 [In Russian].

Lazareva, N. (1999). Artist and time. Issues of semantics in the musical poetics of D. Shostakovich. (Candidate of Art Criticism). Moscow. [In Russian].

Ryabukh, N.O. (2016). Sound image of the world: ontotal-sonomical research of piano art of the 20th — early 21st century. Kharkiv: Style. [In Ukrainian].

Hentova, S. (1986). Shostakovich: Life and work, A monograph (Vol. 2). Leningrad: Sovetsryj kompositor. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net