Трансформації народнопісенного виконавства у творчості Каті Чілі (Катерини Кондратенко)

Yu. I. Karchova

Анотація


Досліджено творчість Каті Чілі, котра в альбомах «Русалки in da House», «Сон», «Я — молодая» демонструє збереження автентичної основи народнопісенної виконавської парадигми та синтезування цієї основи з її народно-академічною, естрадною трансформаціями, а також новітніми стилістичними спрямуваннями сучасного музичного мистецтва. Відзначено нагальність виявлення феноменологічної та онтологічної специфіки сучасних трансформацій народнопісенного виконавства. Висвітлено притаманну співачці палітру виконавських засобів і спрямованість на репрезентацію народної пісенності як нерозривної цілісності часів та просторів культури, а також світів природи, людини й цивілізації, пасіонарну творчу позицію, що є запорукою спадкоємного духовного зв’язку поколінь і збереження національної ідентичності сучасного українського суспільства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gritsa, S. (1991). Popular professionalism. Art and Ethno: Cultural Aspect, Collection of Scientific Works (pp. 5–35). Academy of Sciences of the USSR, Institute of Art Studies, Folklore and Ethnography named after M. T. Rylsky. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian].

Gritsa, S. (2002). Transmission of folk tradition: ethnomusicological intelligence. Kyiv-Ternopil: Aston. [In Ukrainian].

Gusev, V. (1967). Aesthetics of folklore. Leningrad: Nauka. [In Russian].

Dey, O. I. (1978). Poetics of the Ukrainian folk song. Kyiv: Naukova dumka. [In Ukrainian].

Kolodub, I. S. (1984). About the folk traditions of the Ukrainian vocal school. Kyiv: Muzychna Ukraina. [In Russian].

Matsievsky, I. (2009). Traditional musical professionalism at the crossroads of centripetal tendencies. O. I. Murzina (compiler). Problems of ethnomusicology: collection of scientific articles. 4, 6–11. Kyiv: The publication of the P. I. Tchaikovsky National Academy of Sciences. [In Ukrainian].

Osadcha, V. (2004). Authentic discourse as an implementation of ethnicity information. Traditional folk culture: preservation of identity in the conditions of globalization, Theses of the international scientific and practical conference. (pp. 103–104). Kharkiv: Region-Inform. [In Ukrainian].

Osadcha, V. M. (2005). The Future of Traditional Folk Culture: Historical and Cultural Approach. P. G. Cheremsky, O. G. Romanovsky (Formation.). Tradition and national-cultural progress, Collection of scientific works. (pp. 87–96). Kharkiv: NTU «KhPI». [In Ukrainian].

Ryapolova, M. Magic is when you are here and now at 100%. Retrieved from http://gloss.ua/story/concerts/article/11777. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net