Піаністичний тезаурус як основа інтерпретації (на прикладі виконавських версій сонати оп. № 3 О. Скрябіна)

N. Yu. Zymohliad

Анотація


Проаналізовані Третя фортепіанна соната О. Скрябіна та три виконавські версії. Методологічним підґрунтям є концепція І. Рябова про «піаністичний тезаурус» та його чотири складові — віртуозну, інтонаційно-образну, інтерпретаційну та артистичну. Сформульовано піаністичний тезаурус трьох обраних виконавців — В. Софроницького (його вважають майже еталонним інтерпретатором творів О. Скрябіна), Г. Соколова (котрий нечасто грає сонати композитора, є «мислителем фортепіано») та Д. Трифонова (у виконавській творчості якого музика О. Скрябіна набуває нових звуковібрацій). Висновано, що Третя соната О. Скрябіна розкриває перед виконавцем різні можливості прочитання, трактування, свободу вибору засобів для самовираження й передачі авторського задуму, а також сприяє прояву виконавської майстерності артиста та піаністичного тезауруса.

Повний текст:

PDF

Посилання


Alshvang, A. A. (1945). N. Scriabin. Moscow-Leningrad: Muzgiz. [In Russian].

Bekman-Shcherbina, E. (1990). On the performance of piano works by A.N. Scriabin. Pianists tell. Moscow, 1, 105–112. [In Russian].

Milstein, Ya. I. (Comp., Ed.). (1982). Memories of Sofronitsky: Collection (2nd ed., Ext.). Moscow: Sovetskij kompozitor. [In Russian].

Daan, E. Daniil Trifonov – the soul of the pianoforte. Retrieved from http://inosmi.ru/russia/20121020/201180559.html. [In Russian].

Delson, W. (1971). Scriabin: essays of life and creativity. Moscow: Muzyka. [In Russian].

Meshishvili, E. (1981). Piano sonatas of Scriabin. I. A. Barsova. (Ed.). Moscow: Sovetskij kompozitor. [In Russian].

Ryabov, I. (2016). Performer pianist thesaurus: method of analysis. Bulletin of the National Academy of Leaders of Culture and Arts, 3, 89–93. [In Ukrainian].

Smirnov, M. A. (1973). On the interpretation of the piano works of Scriabin. Questions of piano performance. M. Sokolova (Ed.). Moscow: Muzyka, 3, 11–72. [In Russian].

Tambovskaya, N. (2001). Two meetings with Grigory Sokolov. Musical Academy, 2, 72–82. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net