Духовні засади української державності як чинник розбудови національного культурного простору

O. A. Domanska

Анотація


На основі встановлення різниці індивідуального й колективного типів соціальної організації визначається відмінність ціннісних структур свідомості української та російської етнічної спільноти. Прагнення свободи і збереження гідності, притаманні українському національному менталітету, зумовлює необхідність створення унікальної моделі державності, спрямованої  на захист та підтримку національних духовних цінностей.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бліхар В. С. Вплив цінностей на формування особистості в контексті філософсько-правових інтенцій [Електронний ресурс] / В. С. Бліхар. — Режим доступу: http://radnuk.info/statti/571-filosofiya/15212-2011-01-21-11-56-14.html. — Назва з екрана.

Гордієнко М. Г. Сутність та основні засади концепції української державності В’ячеслава Липинського : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / М. Г. Гордієнко ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 1999. — 20 с. — укp.м.

Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики : монографія / М. С. Дністрянський. — Львів : Літопис ; Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 460 с.

Сворак Д. Соціокультурні чинники формування Києворуської та Московської держав [Електронний ресурс] / Д. Сворак. — Режим доступу: (http://radnuk.info/statti/250-istoriuaprava/14999-2011-01-21-04-07-24.html. — Нзва з екрана.

Тацій В. Я. Конституційно-правові засади становлення української державності : монографія / В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика. —Харків : Право, 2003. — 328 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net