Вплив меценатства як форми благодійності на розвиток стародавніх культур

L. S. Azartseva

Анотація


Досліджуються генезис і розвиток благодійності в стародавніх культурах, аргументуються зародження й оформлення складових інституту меценатства під впливом економічних і соціально-політичних умов. Аналізується внесок протомеценатів у розвиток стародавніх культур. Акцентується на виникненні писемності, яка зумовила текстову діяльність і створення перших бібліотек. Доводиться, що саме тут уперше почали збирати та зберігати стародавні тексти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Епископ Иларион (Алфеев). Жизнь и учение св. Григория Богослова [Электронный ресурс] / Епископ Иларион (Алфеев). — Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/09i/ilarion/teaching/20.html. — Загл. с экрана.

Жигульский З. Музеи мира. Введение в музееведение / З. Жигульский. — М. : Наука, 1989. — 385 с.

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» із

змінами, внесеними згідно із Законом № 3236-VI від 19.04.2011). — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_blagodijnitstvo_ta_blagodijni_organizatsiyi/statja-1.htm. — Назва з екрана.

Ломов В. М. 100 великих меценатов и филантропов / В. М. Ломов. — М. : Вече, 2013. — 416 с. — Сер.: 100 великих.

Лубченков Ю. Н. Сто великих аристократов / Ю. Н. Лубченков. —

М. : Вече, 2013. — 432 с. — Сер.: 100 великих.

Птифис Ж.-К. Людовик XIV. Слава и испытания / Жан-Кристиан

Птифис ; пер. И. Эгипти. — СПб. — М. : ЕВРАЗИЯ, 2008. — 384с. — Сер.: Истор. б-ка.

Савранська Н. О. Етико-філософський аналіз благодійності / Н. О. Савранська : автореф. дис. ... канд. філос. наук. — Київ, 2008. — 19 с.

Стратерн П. Медичі. Крестные отцы Ренессанса / Пол Стратерн. — М. : АСТ, Астрель, 2010. — 512 с.

Хадсон К. Влиятельные музеи / Кеннет Хадсон ; пер. с англ. Л. Мотылев.— Новосибирск : Сибирский хронограф, 2001. — 194 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net