Антропологічна проблематика в сучасному кіномистецтві: на шляху до «безтілесної людини майбутнього» (за матеріалами фільму Спайка Джонза «Вона», 2013)

O. Н. Sytnyk

Анотація


Визначаються антропологічні аспекти в сучасному кіномистецтві на прикладі кінострічки Спайка Джонза «Вона», 2013. Увага приділяється змінам у світогляді людини ХХІ ст., які зумовлені як виникненням нових бінарних опозицій, так і небувалим розвитком технологій. Розглядаються специфіка життя людини, характер взаємовідносин, cтавлення до сім’ї та сімейних цінностей, життєві цілі. Стверджується, що світ, зображений у кінострічці «Вона», відображає буття
людини сьогодення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абушенко В. Л. Личность / В. Л. Абушенко // Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. — Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. — 896 с.

Барт Р. Третий смысл / Р. Барт // Строение фильма: некоторые проблемы анализа произведений экрана : сб. ст. / сост. и авт. перев. К. Разлогов ; коммент. М. Ямпольского. — М. : Радуга, 1989. — С. 179–205.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл ; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Асаdemia, 1999. — 787 с.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. — М. : Добро-свет, 2000. — 387 с.

Джонз С. Она [Кінофільм] / С. Джонз. — США, 2013. — 1 Кінострічка (126 хв.)

Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман. — Таллин : Ээсти Раамат, 1973. — 138 с.

Ошо. Перлини мудрості. 365 медитацій на кожен день / Ошо. — СПб. : ИГ «Весь», 2011. — 171 с.

Файнс С. Киногид извращенца: Идеология [Кинофильм] / С. Файнс. — Великобритания, Австрия, Нидерланды, 2012. — 1 кинофильм (150 мин.).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net