Сучасні технології: соціокультурні аспекти

Z. M. Ostropolska

Анотація


Акцентується на соціокультурному значенні розробки й упровадження новітніх технологій в умовах сучасного етапу науково-технічного розвитку. Звертається увага на споживацьке ставлення сучасного суспільства до природних ресурсів, наслідком якого є екологічна криза, а також інші негативні гуманітарні і соціокультурні явища. Актуалізуються проблеми щодо подальшого існування людства і створеної ним цивілізації, питання вироблення оптимальної стратегії соціокультурного розвитку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ковальчук В. М. Конвергенция наук и технологий — новый этап

научно-технического развития / М. В. Ковальчук, О. С. Нарайкин, Б. Б. Яцикина // Вопр. философии. — 2013. — №3. — С. 3–10.

Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вызов философии (материалы «круглого

стола») // Вопр. философии. — 2012. — № 2. — С. 3–22.

Лейбин В. М. Роль информационно-коммуникационных технологий в изменении отношений между воображаемым, символическим

и реальным / В. М. Лейбин // Вопр. философии. — 2011. — № 6. — С. 93–102.

Остропольська З. М. Системи технологій : навч. посіб. / З. М. Остропольська. — Харків : Майдан, 2010. — 176 с.

Ситниченко Л. А. Першоджерела комунікативної філософії / Л. А. Ситниченко. — Київ : Либідь, 1996. — 176 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net