Статус мистецтва в сучасному цифровому просторі

Автор(и)

  • O. Оленіна Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4442-1192
  • О. Проценко Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4085-4276
  • Ю. Пічугіна Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4019-5423

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5325.078.02

Ключові слова:

мистецтво та технології, арткомунікація, мережева творчість, цифрове мистецтво, віртуальна реальність, блокчейн, артринок

Анотація

Мета статті — визначити статус мистецтва в контексті формування сучасного цифрового простору. Об’єктом дослідження є візуальне мистецтво. Предмет — трансформація та диверсифікація системи образотворчого мистецтва на тлі впровадження в неї сучасних цифрових технологій. Актуальність статті полягає в необхідності осмислення змін, які відбулися в системі образотворчого мистецтва в умовах формування діджитальної культури сучасного суспільства, що в кінцевому результаті надасть нам розуміння статусу мистецтва в сучасному цифровому просторі.

Методологія теоретичного аналізу базується на використанні підходів цілого ряду гуманітарних дисциплін, перш за все мистецтвознавства, культурології, соціальних комунікацій і філософії. Задіяно:

–   інформаційний підхід, цінність якого полягає в тому, що він реалізує метод наукового пізнання об’єктів та процесів. Згідно з ним виявляються і аналізуються найбільш характерні інформаційні аспекти, що визначають їх функціювання і розвиток, як-от у нашому дослідженні система мистецтва актуалізується в контексті викликів цифрового суспільства;

–   структуралізм, установки якого з виявлення та аналізу структур — символічних цілісностей, що зберігають стійкість при перетвореннях і трансформаціях, якнайкраще можуть бути застосовані в дослідженні цифрового мистецтва;

–   соціокультурний підхід, що дозволив уникнути фактографічного опису на користь багатофакторного підходу до вивчення предмету дослідження, обґрунтувати закономірності становлення і функціонування цифрового простору в аспекті його соціальної й культурної складових, підкреслити значення явища, що вивчається, у процесі збереження й трансляції сучасної культури.

Результати. Дослідження статусу мистецтва в цифровому просторі ґрунтується на вивченні технологічно детермінованих змін за трьома основними векторами діяльності системи: виробництво, споживання та обіг мистецтва. У статті проаналізовано більше десяти прикладів синергії мистецтва і сучасних технологій, що допомогло вивчити предмет дослідження в різних об’єктивних аспектах. Визначено зміни, що спостерігаються в процесі художнього виробництва, котрі охарактеризовано як творчий експеримент аматорів та професіоналів на тлі розвитку цифрових технологій. Описано нові споживацькі можливості та переваги цифрових технологій у культурному секторі. Розглянуто приклади, які демонструють реакцію традиційного артринку на технологічні впровадження та засвідчують, що з появою блокчейну починається новий виток в історії художнього ринку.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше висвітлюється питання визначення статусу мистецтва в сучасному цифровому просторі в контексті аналізу змін, які відбулися в системі образотворчого мистецтва на трьох ключових рівнях — виробництво, споживання та обіг.

Практичне значення статті полягає в тому, що проведений науковий аналіз дозволяє виявити актуальні тенденції у світовій галузі образотворчого мистецтва.

Біографії авторів

O. Оленіна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, Україна

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну

О. Проценко, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціальних наук

Ю. Пічугіна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач

Посилання

Beeple’s opus. (2021, November 12). Сhristies. https://www.christies.com/features/Monumental-collage-by-Beeple-is-first-purely-digital-artwork-NFT-to-come-to-auction-11510-7.aspx?sc_lang=en [In English].

Bell, D. (1976). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Basic Books. [In English].

Dodatok Arts & Culture znaide vash portret v muzei. Chy ni. (2018). Tehnot. https://tehnot.com/ua/prilozhenie-arts-culture-najdyot-vash-portret-v-muzee-ili-net/ [In Ukrainian].

Eco, U. (1996). From Internet to Gutenberg. The Lecture Presented by Umberto Eco at Columbia University, New York. http://www.goodwin.ee/ekafoto/tekstid/Eco%20Umberto%20-%20From%20Internet%20to%20Gutenberg.pdf [In English].

Google Arts & Culture. (November 9, 2021). Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Arts_%26_Culture [In Ukrainian].

Grau, O. (Ed.). (2017). Museum and Archive on the Move: Changing Cultural Institutions in the Digital Era. De Gruyter. [In English].

Gronlund, M. (2017). Contemporary Art and Digital Culture. Routledge. [In English].

Hannerz, U. (1989). Notes on the Global Ecumene. Public Culture, 1(2), 66–69. [In English].

Indrisek, S. (2017). Paul McCarthy and Christian Lemmerz Show the Brilliantly Disturbing Future of Virtual Reality. Artsy. https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-brilliantly-disturbing-future-virtual-reality-view-venice [In English].

Castells, M. (2002). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199255771.001.0001 [In English].

Luhmann, N. (2000). The Reality of the Mass Media. Polity. [In English].

Machulin, L. (2022). The impact of nonfungible tokens (NFT) on the art world. Kultura Ukrainy, 75, 67–77. https://doi.org/10.31516/2410-5325.075.09 [In Ukrainian].

McLuhan, M. (1962). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press. [In English].

Melnyk, Y. V. (2018). Transformation of the global art market in the conditions of the fourth industrial revolution. Ekonomika i suspilstvo, 18, 49–56. economyandsociety.in.ua. http://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/8.pdf [In Ukrainian].

Olenina, O. (2010). Transformatsii mystetstva v komunikatyvnii kulturi sotsiumu. Kharkivska derzhavna akademiia kultury. [In Ukrainian].

Olenina, O. (2016). A net project as a new art form. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, 2, 114–118. [In Ukrainian].

Olenina, O., Pichugina, Yu. (2018). Internet-memes of Ukrainian origin in the cultural practice of modern society. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 3, 77–81. https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.147211 [In Ukrainian].

Paul, Ch. (2015). Digital art. Third edition. Thames & Hudson. [In English].

Pichuhina, Yu. (2021). Blockchain: new economic and management solutions in art industry. Komunalne hospodarstvo mist. Seriia: Ekonomichni nauky, 7(167), 18–22. Municipal economy of cities. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5903 [In Ukrainian].

Toffler, A. (1984). The Third wave. Bantam. [In English].

Touraine, A. (1971). The Post-Industrial Society. Tomorrow’s Social History: Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society. Random House. [In English].

We boost digital art market. (2020, November 14). V-art. https://v-art.digital/. [In English].

Zizek, S. (1997). The Plague of Fantasies. Verso. [In English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Номер

Розділ

Культурологія