Феномен піаніста-композитора в українській музичній культурі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5325.076.12

Ключові слова:

феномен, музика, музична культура, історія культури України, особистість піаніста-композитора

Анотація

Досліджується феномен піаніста-композитора в українській музичній культурі, проаналізований у ретроспективному ракурсі. Розгляд цієї теми дозволяє повноцінно зрозуміти місце і роль творчого й інструментально-виконавського доробку українських митців як в історії музичної культури України, так і з точки зору розвитку музичної культури Європи. Мета статті — здійснити систематизований огляд феномену піаніста-композитора в українській музичній культурі, в XIX–XXI ст., з точки зору внеску українських музичних діячів у розвиток як мистецтва композиції, так і виконавської діяльності (інструмент — фортепіано). Методологія дослідження. Застосовано міждисциплінарний підхід, у межах якого має місце звернення до культурологічних, мистецтвознавчих, психологічних, історичних тощо, наукових принципів; використано діяльнісно-структурний метод під час дослідження творчої особистості (піаніста-композитора), метод культурно-історичного аналізу (діяльності та історичного значення творчості піаніста-композитора в українській музичній культурі); реалізовано інтонаційний, жанрово-стильовий і текстово-інтерпретаційний методи, які сприяють адекватній оцінці результатів творчого процесу у сфері композиції та виконавства; методи біографістики й джерелознавства використані в історичному дослідницькому аспекті оцінки значення особистості українських піаністів-композиторів. Результати дослідження. Здійснено ретроспективний огляд творчості та інструментально-виконавської діяльності (фортепіано) українських піаністів-композиторів з точки зору їхнього значення як для української музичної культури, так і для світової, європейської музичної діяльності. Наукова новизна. Уперше здійснено спробу систематизованого діахронного аналізу значення композиторської та інструментально-виконавської діяльності (фортепіано) українських митців XIX–XXI ст. в аспекті становлення та подальшого розвитку вітчизняної фортепіанної школи з одночасним впливом композиторської діяльності цих особистостей на музичну культуру України і світу. Практичне значення. Систематизований виклад історико-культурних, музикознавчих тощо, характеристик феномену піаніста-композитора в українській музичній культурі дозволяє застосувати його результати у викладацькій діяльності в межах спеціалізованих музичних закладів, в сегменті розробки навчально-методичних матеріалів з означеної тематики, для популяризації здобутків української фортепіанної школи та композиторської творчості видатних вітчизняних митців, також з метою визначення проєктивних тенденцій розвитку вітчизняної композиційно-виконавської (фортепіано) музичної діяльності.

Біографія автора

Ю. М. Зубай, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра, м. Київ

аспірант кафедри історії та теорії культури Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, викладач загального фортепіано фахового коледжу Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра, м. Київ

Посилання

Arkhimovych, L., Karysheva, T., Sheffer, T., Shreier-Tkachenko, O. (1964). Essays on the history of Ukrainian music. Kyiv. [In Ukrainian].

Babiak, P., Holovyn, B., Pyndus, B. (2008). Sichynskyi Denys Volodymyrovych. H. Yavorskyi (Ed.). Ternopil encyclopedic dictionary. (Vol. 3: P-Ya. P. 266). Vydavnycho-polihrafichnyi kombinat “Zbruch”. [In Ukrainian].

Berehova, O. (2013). Integrative processes in the musical culture of Ukraine of the XX–XXI centuries: monograph. Instytut kulturolohii NAM Ukrainy. [In Ukrainian].

Cherepanyn, M. V. (1997). Musical culture of Galicia (second half of XIX — first half of XX century): Monograph. Vezha. [In Ukrainian].

Cherkashyna, K. (2001). Ukrainian “culture of the heart” in the images and symbols of national folklore. Narodna tvorchist ta etnohrafiia, 3, 48–53. [In Ukrainian].

Encyclopedia of the History of Ukraine (2009). Leontovych Mykola Dmytrovych. (Т. 6). Naukova dumka. [In Ukrainian].

Frait, I. (1997). Viktor Matiuk — kompozytor i sviashchenyk. Svitdytyny, 1, 12–13. [In Ukrainian].

Halaichak, T. (2009). Liudkevych Stanislav Pylypovych. V. A. Smolii (Ed.). Encyclopedia of the History of Ukraine (Vol. 6: La-Mi). Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Naukova dumka. [In Ukrainian].

Hinson, Maurice, Roberts, Wesley. (2013). Guide to the Pianists Repertoire. Indiana University Press. [In English].

Hordiichuk, M. M. (Ed.). (1989, 1990, 1992, 2004). History of Ukrainian music in 6 volumes. Kyiv. [In Ukrainian].

Hrinchenko, M. (1961). History of Ukrainian music. Vydannia Ukrainskoho muzychnoho instytutu. [In Ukrainian].

Iuferova, Z. B. (1963). Vyidaiushchyisia prosvetytel-muzyikant. Sovetska jamuzyka, 12, 22–28. [In Russian].

Klyn, V. L. (1980). Ukrainian Soviet Piano Music (1917–1977). Kyiv. [In Ukrainian].

Komenda, O. I. (2020). Universal creative personality in Ukrainian musical culture. [17.00.03 Muzychnemystetstvo. Autoref. Thesis for acquiring scientific degree of Doctor of Art Criticism]. Kyiv. [In Ukrainian]; Komenda, O. (2020). Kyrylo Stetsenko: indyvidualnyist y lyakchynnyktvorchoho universalizmu. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 127, 7–26. [In Ukrainian].

Koreniuk, O. (1982). Shkola M. Lysenka. Muzyka, 2, 14. [In Ukrainian].

Kornii, L. Р. (2018). History of Ukrainian musical culture from antiquity to the beginning of the XX century: monograph. Muzychna Ukraina. [In Ukrainian].

Kornii, L., Siuta, B. (2011). History of Ukrainian musical culture: a textbook for students of higher educational institutions. NMAUim. P. I. Chaikovskoho. [In Ukrainian].

Kozarenko, O. (2011). The phenomenon of the Ukrainian national musical language: monograph. Nauk. t-voim. T. Shevchenka, Ukrainoznavcha b-ka NTSh, chyslo 15. NTSh. [In Ukrainian].

Krypiakevych, I. (Ed.). (2000). History of Ukrainian culture [Text]. Lybid. [In Ukrainian].

Kushniruk, O. (1997). Impresionizm v ukrainskii muzytsi. Language and Culture: Proceedings of the Fifth International Scientific Conference. (Vol. IV, р. 88). Kyiv. [In Ukrainian].

Kyianovska, L. O. (2000). Ukrainian musical culture [Text]: educational and methodical manual. SMP “Aston”. [In Ukrainian].

Lavrynovych, L. (2001). Modern Ukrainian postmodernism — direction, style, method Slovo i chas, 1 (481), 39–46. [In Ukrainian].

Lazanska, T. I. (2012). Stepovyi Yakiv Stepanovych. (Vol. 9: Pryl-S. р. 849–44). Encyclopedia of the History of Ukraine. V. A. Smolii (Ed.). Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Naukova dumka. [In Ukrainian].

Motsarenko, K. V. (2021). Genre of piano rich in modern Ukrainian composer’s work: individual-stylistic aspect. [Spetsialnist 17.00.03 — muzychnemystetstvo. Autoref. Thesis for acquiring scientific degree of Candidate of Art Criticism]. Odesa. [In Ukrainian].

Mukha, A. (2004). Composers of Ukraine and the Ukrainian diaspora. Kyiv. [In Ukrainian].

Nikolai, H. (2010). Ukrainian piano music as a phenomenon of XX century culture. Ars inter Culturas, 1, 121–132. [In Ukrainian].

Nyzhankivskyi, O. Y. (2016). Ukrainian Music Encyclopedia. (Vol.4: [N-O]). H. Skrypnyk (Ed.). (P. 243). IMFE NANU. [In Ukrainian].

Olkhovskyi, A. V. (2003). Essay on the history of Ukrainian music [Text]: to the 90th anniversary of the National Academy of Music of Ukraine. P. I. Tchaikovsky. Muzychna Ukraina. [In Ukrainian].

Revenko, N. V. (2004). Piano works of Ukrainian composers in the context of the development of musical culture of Ukraine (80-90s of the XX century) [Autoref. Thesis for acquiring scientific degree of Candidate of Art Criticism: 17.00.01. Kyiv. National Institute of Culture and Arts]. [In Ukrainian].

Riabukha, N. (2002). Semantical functions of miniature genre in musical culture. U: Kultura Ukrainy. Collection of scientific works. Mystetstvoznavstvo. Filosofiia. Issue 10, 163–170. Kharkiv. [In Ukrainian]; Riabukha, N. O. (2013). B. Spetsyfika vykonavskoi interpretatsii v systemi transformatsii kulturnykh paradyhm postmodernizmu. Kultura Ukrainy. Issue 44, 111–120. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2013_44_16 [In Ukrainian].

Rudnytskyi, A. (1980). Promuzyku i muzyk [Tekst] = Of Music and Musicians. NiuIork. (NTSh; Biblioteka Ukrainoznavstva; P. 39). [In Ukrainian].

Shchepakin, V. M. (2017). Musical culture of the East and South of Ukrainein the second half of the XIX — early XX century: European dimensions: a monograph. Ministry of Culture of Ukraine, Kharkiv State Academy of Culture Panov A. M. [In Ukrainian].

Shulhina, V. (2002). Musical Ukrainian: information and national-educational space [Dis. Dr. of Art History: 17.00.01 / P. I. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine]. [In Ukrainian].

Skrypnyk, H. (Ed.). (2008). Imperial Russian Music Society. Ukrainian Music Encyclopedia. (Vol. 2: [Е-К], pp. 199–203). Vydavnytstvo Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii NAN Ukrainy. [In Ukrainian].

Turchyn-Duvirak, Dagmara. (2010). “Kyiv, the 1920s, and Modernism in Music”. In: Makaryk, Irene Rima, Tkacz, Virlana (Eds.). Modernism in Kyiv: Jubilant Experimentation. University of Toronto Press. [In English].

Zahaikevych, M. (1960). Musical life of Western Ukraine in the second half of the XIX century. (Р. 46–47). Kyiv. [In Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29

Номер

Розділ

Мистецтвознавство