Фаховий вишкіл військових музикантів на українських землях на зламі ХІХ–ХХ століть

Автор(и)

  • Я. М. Горбаль Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів, Україна https://orcid.org/0000-0003-2983-4482

DOI:

https://doi.org/10.31516/2410-5325.071.09

Ключові слова:

військові музичні колективи, фаховий вишкіл, виконавський репертуар, професійна музична освіта

Анотація

Здійснено аналіз історичного процесу становлення традицій фахової підготовки учасників мілітарних музичних колективів на зламі ХІХ–ХХ ст. на українських землях, церемоніальних, суспільних функцій їхньої концертної діяльності. Такий розгляд на основі історичного, структурно­системного методів здійснено вперше. Вишкільні традиції військово­музичних колективів збройних сил незалежної України мають глибокі історичні корені і базуються на полікультурних засадах. Їх сформовано на трьох лініях спадкоємності: від князівсько­козацьких музично­мистецьких формацій та колективів доби визвольних змагань (УСС, УПА), які представляють їхню безпосередню національну лінію; традицій діяльності російських, австрійських і польських військових музичних колективів на сучасних українських територіях.

Біографія автора

Я. М. Горбаль, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів

Заслужений діяч мистецтв України, доцент, кафедра музичного мистецтва

Посилання

Bulgakova, T. O. (2013). History of development of the Kyiv Volodymyr Cadet Corps (according to the documents of the State Archives of Kyiv). Arkhivy Ukrainy, 3 (285), 127–137. [Іn Ukrainian].

Dubinsky, V., Austrin, G. (2000). Vladimir Cadet Corps. Narodna armiia, 21, 6. [Іn Ukrainian].

Instructions for teaching singing and music in cadet corps. (1889). Pedagogic collection, 8. [Іn Russian].

Kremer, S. (1955). Sumy Cadet Corps. 1900–1950. San Francisco. [Іn Russian].

Kuzminskiy, I. M. [Bemol] (1878). Musical chronicle. Odesskiy vestnik, 15. [Іn Russian].

Makhinko, A. I. (2013). From the history of cadet corps in Ukraine. Storinky istorii: collection of scientific works, 35, 117–126. [Іn Ukrainian].

Odessa cadet corps for the first seven years of its existence. (1906). Odessa: Printing house of S. I. Fesenko. [Іn Russian].

Pavlovsky, I. F. (1890). Historical sketch of the Petrovsky Poltava corps. 1840–1890. Provincial government printing house, Poltava. [Іn Russian].

Petrenko, O. M. (2019). Culturological contexts of musical art and education of Mykolaiv region. “State and development prospects of culturological science”, Proceedings of V International Scientific and Practical Conference: Collection of abstracts (Part I). (p. 126–129). Separate subdivision “Myko-laiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts”, Mykolaiv. [Іn Ukrainian].

Regulations on cadet corps. (1886). Publishing house of M. M. Stasyulevich, Saint Petersburg. [Іn Russian].

Rudchuk, Yu. A. (2001). Wind music of Ukraine in the XVIII–XIX centuries. (Thesis abstract of the Candidate of the History of Arts: 17.00.01). National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts, Kyiv. [Іn Ukrainian].

Filaretova, S. M. (2011). Orchestral performance in the cadet corps of imperial Russia. Issues of musical science. Russian scientific specialized journal, Edition 2 (9), 102–106, Ufa. [In Russian].

Chernova, I. V., Gorman, O. P. (2011). Formation of the military and orchestral service of the Armed Forces of Ukraine: the historical and cultural aspect. Military and scientific bulletin, 16, 94–104. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnv_2011_16_11. [Іn Ukrainian].

Rhodes, S. L., Hamrick, D. R. (2007). A history of the wind band [Nashville, Tenn.]. Lipscomb University. Retrieved from https://ww2.lipscomb.edu/windbandhistory/. [Іn English].

Skupieński, S. (por. kapelm. 44 p. s. kres). (1927). Z życia orkiestry 44 p. s. kres. w Równem na Wołyniu. Muzyk Wojskowy: dwutygodnik poświęcony kulturze muzycznej w Armji Polskiej, 15, 11. [In Polish].

W sprawie muzycznych egzaminów podoficerskich. (1926). Muzyk Wojskowy, 11, 14. [In Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-02

Номер

Розділ

Мистецтвознавство