DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.070.10

Питання модуляції в азербайджанських мугамах

Nijat Pashayev

Анотація


Мета дослідження полягає у вивченні мугам дестґях, виявленні однойменних розділів мугаму та вивченні шляхів їх застосування. Основною метою дослідження є аналіз питань модуляції та орієнтації в композиційній структурі мугам.

Методологія дослідження. Дослідження базується на методі теоретичного та порівняльного аналізу. Водночас загальнотеоретичні принципи етномузикології, науково-теоретичні концепції, розроблені в дослідженнях видатних азербайджанських та зарубіжних музикознавців, важливі як методологічна основа.

Результати. Вивчення використання однойменних розділів у мугам дестґях виявляє різноманітність методів їх застосування. Немало розділів, що використовуються в мугам дестґях, мають подвійну природу. З іншого боку, цей розділ є частиною інших мугам на базі макам і важливий для модуляції до нового макаму. У спадщині мугамів кілька однойменних розділів використовуються в складі різних мугам, мають значення переходу від одного макаму до іншого в ланцюговій структурі дестґях та слугують для розвитку композиційної структури.

Отже, немало секцій мугамів посідають особливе місце як в одних і тих самих мугамах на базі макам, так і в різних мугам дестґях на базі макам. Усі вони обґрунтовують взаємозв’язки мугам, які мають свої структурні особливості.

Новизна. Це перша спроба зрозуміти, що вивчення використання однойменних розділів у мугам дестґях виявляє різноманітність методів їх застосування.

Практичне значення. Інформація, що міститься в цій статті, може бути корисною для студентів, учених, дослідників азербайджанської музикознавчої науки.


Ключові слова


Азербайджан; мугам; модуляція; композиція; музична мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Babaev, E. A. (1990). The rhythm of the Azerbaijani destgah. Baku: Ishyg. [In Russian].

Badalbeyli, A. B. (2017). Detailed monographic music dictionary. Baku. [In Azer-baijani].

Hajibeyli, U. A. (2010). Basics of Azerbaijani folk music. Baku: “Apostrophe” printing house. [In Azerbaijani].

Hajibeyli, U. A. (2004). Selected works (In 2 volumes, I part). Baku. [In Azerbaijani].

Hajibeyli, U. A. (2005). About the music of Azerbaijani Turks. Baku. [In Azerbaijani].

Ismayilov, M. C. (1984). Genres of Azerbaijani folk music. Baku: Ishyg. [In Azer-baijani].

Ismayilov, M. C. (1991). Scientific-methodical essays on the theory of moment and mugam of Azerbaijani folk music. Baku: Elm. [In Azerbaijani].

Mammadov, N. H. (1981). Azerbaijani mugam. Azerbaijani folk music. Essays. Baku: Science. [In Azerbaijani].

Zöhrabov, R. F. (2013). Azerbaijani mughams. Baku: Education. [In Azerbaijani].

Abdullazade, G. A. (1983). Philosophical essence of Azerbaijani mugams. Baku: Yazychi. [In Russian].

Bagirova, S. Yu. (2007). Azerbaijani mugam (articles, studies, reports). Baku: Elm. [In Russian].

Guliev, A. N. (2009). Principles of Contrast in the Musical Drama of Azerbaijani Mugham. Baku. [In Russian].

Mamedova, R. A. (2002). Azerbaijani mugham. Baku: Elm. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net