DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.070.09

Патріотичні пісні у творчості азербайджанських композиторів

Naila Mirmammadli

Анотація


Мета дослідження — вивчення взаємозв’язку азербайджанських композиторів з традиційними музичними жанрами у створенні пісні, особливо на тему патріотизму, основ музичної мови, мелодії, структури форми.

Методологія дослідження. Немало дослідницьких кейсів та напрямів вивчення патріотичних пісень композиторів з Азербайджану було індуктивно узагальнено на теоретичному рівні за допомогою культурного підходу. Метод дослідження полягає в аналізі теорії музики, теоретичних положень музикознавців. У процесі розвідки застосовувались методи аналізу, поширені в теоретичному музикознавстві, а також історико-теоретичного та порівняльного аналізу.

Результати. Розкрито жанрові зв’язки патріотичних пісень з традиційною музикою, які мають особливе значення в написанні пісень азербайджанських композиторів. У зв’язку з цим виявлено вплив традиційної музики на композиторські пісні з точки зору музичної мови та стилістичних особ-ливостей. Означено коло тем патріотичних пісень композиторів, жанрові особливості, нові аспекти творчого підходу до традиційної музики. З цього погляду привертають увагу історико-героїчні пісні, зв’язок з ашугськими мелодіями та жанрові зв’язки в піснях композитора. У результаті впливу основних ознак традиційних музичних жанрів Азербайджану на патріотичні пісні композиторів роль мелодії, інтонації та ритму набуває особливого значення.

Новизна. Ця стаття — перша спроба вивчити вплив традиційної музики на композиторські пісні з точки зору музичної мови та стилістичних особ-ливостей.

Практичне значення. Інформація в цій статті може бути корисною для студентів, учених, дослідників азербайджанського музикознавства.

Ключові слова


композитор; пісня; традиційна музика; жанрові особливості; музична мова; історико-патріотична тема

Повний текст:

PDF

Посилання


Badalbeyli, A. B. (2017). Explanatory-monographic music dictionary. Baku. [In Azerbaijani].

Aliyeva, F. Sh. (2006). Sources of the history of Azerbaijan musical culture of the XX century. (Book III, 1918–1920). Baku: “Nurlan”. [In Azerbaijani].

Farajov, S. F. (1989). Two anthems of Uzeyir Hajibeyov. Literature and Art, July 14. [In Azerbaijani].

Farajov, S. F. (2005). “Motherland. Nation. The army”. Patriotic songs of Uzeyir Hajibeyli. Baku. [In Azerbaijani].

Hajibeyli, U. A. (2004). Selected works. Baku. [In Azerbaijani].

Hajibeyov, U. A. (1965). Works. (Volume II). Baku: Azerbajani EA publication. [In Azerbaijani].

Hajibeyov, U., Magomayev, M. (1985). Azerbaijan Turkish folk songs. Baku. [In Azerbaijani].

Ismayilov, M. J. (1984). Genres of Azerbaijanian folk music. Revised and completed edition. Baku: “Light”. [In Azerbaijani].

Ismayilzade, R. (1981). Azerbaijanian folk songs. Azerbaijanian folk music. Essays. Baku: “Elm”. [In Azerbaijani].

Mahmudova, J. E. (2013). The double wing of the song is poetry and music. Baku: “Mars-print”. [In Azerbaijani].

Mammadov, T. A. (2010). Koroglu ashug melodies. Baku. [In Azerbaijani].

Mammadova, H. V. (2014). Analysis of the musical language of historical-heroic ashug tunes. Methodical aids. Baku. [In Azerbaijani].

Rustamov, S. A. (1967). Azerbaijanian folk songs. Baku. [In Azerbaijani].

Uzeyir Hajibeyov’s encyclopedia. (1996). Baku: Azerbaijan. [In Azerbaijani].

Mamedova, A. Z. (1990). Musical miniatures of Azerbaijan. Baku: “Elm”. [In Russian].

Mamedova, L. M. (2010). Choral culture of Azerbaijan. Baku. [In Russian].

Efendieva, I. M. (1981). Azerbaijanian Soviet song. Baku. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net