DOI: https://doi.org/10.31516/2410-5325.070.04

Культуротворчий потенціал мистецтва крізь призму функціонування позашкільної художньої освіти

V. A. Levytska

Анотація


Описано становлення українського декоративно-прикладного мистецтва в системі позашкільної освіти. Доведено його позитивний вплив на процес формування національної культури молоді в сучасних умовах. Приділено особливу увагу проблемам формування національної культури на тлі відчуття краси в учнів в умовах сучасного українського суспільства. Акцентовано на фундаментальних дослідженнях у галузі мистецького розвитку, теоретичних підходах до цієї проблеми. Проаналізовано літературні джерела, присвячені проблематиці творчого розвитку молодого покоління та формуванню української національної культури. Доведено, що прагнення до творчості завжди базується на здібностях та талантах, а мистецтво неможливе без розвитку художніх умінь. Згідно з фундаментальними умовами, естетичний саморозвиток молодого покоління потребує звернення до національних джерел культури. Системно розкрито особливості діяльності та процес становлення позашкільної мистецької освіти. Подано теоретичні узагальнення і нові рішення завдань щодо формування національної орієнтації українського мистецтва в сучасній системі художньої позашкільної освіти, яка охоплює художні школи, палаци, гуртки та студії.

Ключові слова


декоративно-прикладне мистецтво; творчість; образо-творче мистецтво; національна культура; національна спрямованість; естетика; таланти; здібності; обдарованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Ananiev, B. G. (1995). The tasks of art psychology. Pedagogika, 4, 29–36. [In Russian].

Vyshnevskyi, O. (1996). Modern Ukrainian education. Pedahohichni narysy. Lviv: Lviv Regional Scientific and Methodological Institute of Education; Lviv Regional Pedagogical Society named after G. Vashchenko. [In Ukrainian].

Balyasnaya, L. K. (Ed.) (1978). Out-of-school institutions: a guide for employees of out-of-school institutions. Moscow: Prosveshhenie. [In Russian].

Venger, L. A. (1973). Ability pedagogy. Moscow: Znanie. [In Russian].

Volkov, S. M. (2006). Art education in the culture of Ukraine in the 90s of the 20th century. Kyiv. [In Ukrainian].

Volkov, G. N. (2000). Labor education in folk pedagogy. Shkola i proizvodstvo, 3, 26–31. [In Russian].

Kucher, S. L. (2001). Self-education of abilities of schoolchildren in artistic and creative activity under the conditions of out-of-school institution. Pedahohika i psykholohiia formuvannia tvorchoi osobystosti: problemy i poshuky, 21, 245–250. Kyiv–Zaporizhia. [In Ukrainian].

Elnikov, D. P. (2000). Teaching students to applied arts and crafts. Shkola i proizvodstvo, 1, 37–39. [In Russian].

Levchuk, L. T. (1997). Aesthetics. Kyiv: Vyshcha shkola. [In Ukrainian].

Podlasyi, I. A. (1999). Pedagogy. Moscow: Vlados. [In Russian].
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net