IV фортепіанний концерт А. Рубінштейна: питання виконавських традицій та піаністичної культури

N. Yu. Zymohliad

Анотація


Проаналізовано IV фортепіанний концерт А. Рубінштейна в контексті його виконавських версій — від Й. Гофмана (учня композитора й першого, хто виконував цей твір під керівництвом автора), Ш. Черкаського (учня Й. Гофмана та автора власної звукообразної концепції твору) та Дж. Бановця — нащадка американсько­європейської піаністичної школи, знавця та виконавця всієї фортепіанної творчості А. Рубінштейна. Піаністична культура трактується в авторському осмисленні як об’єктивні закономірність та спадкоємність, але в індивідуальних варіантах — як опанування духовної традиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseyev A. Anton Rubinshtein / A. Alekseyev. — M.. L. : Muzgiz, 1945. — 46 s.

Alekseyev A. Istoriya fortepiannogo iskusstva. V 3 ch. / A. Alekseyev. — 2-e izd.. dop. — M. : Muzyka, 1988. — 415 s.

Asafyev B. Izbrannyye trudy / B. Asafyev. — M. : Izd-tvo AN SSSR, 1954. — T. 2. — 384 s.

Barenboim L. Anton Grigoryevich Rubinshtein. Zhizn. artisticheskiy put. tvorchestvo. muzykalno-obshchestvennaya deyatelnost / L. Barenboim. — L. : Gosmuzizdat, 1957. — T. 1. — 1829–1867. — 455 s.

Barenboim L. Anton Grigoryevich Rubinshtein. Zhizn. aristicheskiy put. tvorchestvo. muzykalno-obshchestvennaya deyatelnost / L. Barenboim. — L. : Gosmuzizdat, 1962. — T. 2, 1867–1894. — 492 s.

Goretskaya N. Fortepiannoye naslediye Antona Rubinshteina v sovremennom pedagogicheskom repertuare / N. Goretska // Problemy vzaiemodii mystetstva, pedahohiky ta teorii i praktyky osvity : zb. nauk. st. — Vyp. 30: Braty Rubinshtein. Istorychni uroky ta plody prosvity / Khark. derzh. un-t. mystetstv im. I. P. Kotliarevskoho; red.-uporiad.: L. Rusakova. — Kharkiv : Vyd-vo TOV «S. A. M», 2010. — S. 247–257.

Hofmann J. Fortepiannaya igra. Otvety na voprosy o fortepiannoy igre / J. Hofmann; vstup stat. G. Kogana. — M., 1961. — 222 s.

Grigoryev L. Sovremennyye pianisty. Shura Cherkasskiy [Elektronnyy resurs] / L. Grigoryev, Ya. Platek. — M., Sovetskiy kompozitor, 1990. — Rezhim dostupa: http://allpianists.ru/cherkassky.html. — Zagl. s ekrana.

Guralnik N. Razvitiye ukrainskoy fortepiannoy shkoly v XX st. Muzykalno-prosvetitelskiye traditsii i metodicheskiye oriyentiry [Elektronnyy resurs] / N. Guralnik. — Rezhim dostupa: http://aic.apsl.edu.pl/aicnr2/Goralnik%2043-60. — Zagl. s ekrana.

Zinkevich Ye. Neutomimyy kompozitor vtorogo razryada… / Ye. Zinkevich / Problemy vzaiemodii mystetstva, pedahohiky ta teorii i praktyky osvity : zb. nauk. st. — Vyp. 30 : Braty Rubinshtein. Istorychni uroky ta plody prosvity / Khark. derzh. un-t. mystetstv im. I. P. Kotliarevskoho; red.-uporiad. L. Rusakova. — Kharkiv : Vyd-vo TOV «S. A. M», 2010. — S. 7–20.

Larosh G. Pamyati Antona Rubinshteina / G. a Larosh // Izbrannyye stati : Vyp. 5; Red. A. A. Gozenpud [i dr.] — L. : Muzyka, 1978. — 336 s. — S. 166–174.

Rastopchina N. Feliks Mikhaylovich Blumenfeld: Monograficheskiy ocherk / N. Rastopchina. — L. : Muzyka, 1978. — 56 s. — (V pomoshch pedagogu-muzykantu).

Rakhmaninov S. Novoye o pianizme / S. Rakhmaninov // Literaturnoye naslediye. V 3 t. T.1. — M. : Sovetskiy kompozitor, 1978. — 648 s.

Sabaneyev L. Iz moikh lichnykh vospominaniy o Rossii [Elektronnyy resurs] / L. Sabaneyev. — Rezhim dostupa: http://www.e-reading.club/chapter.php/93162/12/Sabaneev_-_Vospominanie_o_Rossii.htmlm. — Zagl. s ekrana.

Tropp V. Josef Hofmann [Elektronnyy resurs] / V. Tropp. — Rezhim dostupa : http://free-torrents.org.ua/viewtopic.php?p=25311851. — Zagl. s ekrana.

Khoprova T. Anton Grigoryevich Rubinshtein 1829–1894. Kratkiy ocherk zhizni i tvorchestva / T. Khoprova. — L. : Gos. muz. izd., 1963. — 415 s.

Taylor P. Anton Rubinstein. a Life in Music / Р. Taylor. — Bloomington (IN), 2007. — 340 р.
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net