Естетичне сприйняття й художня свідомість диригента-хормейстера

V. G. Boiko

Анотація


Проаналізовано загальнокультурні, естетичні та художні компоненти професійної підготовки музикантів­виконавців, хорових диригентів. Розглянуто загальні положення й принципи збагачення культурологічної складової, елементи поліхудожнього підходу в теорії й практиці професійної підготовки сучасного диригента­хормейстера, що володіє мистецтвом творчої інтерпретації музичного твору. Осмислено підхід до вивчення проблем взаємодії та інтеграції різних видів і форм художньої діяльності в сучасному мистецтвознавстві.

Повний текст:

PDF

Посилання


Asafyev B. V. O khorovom iskusstve : sb. st. / B. V. Asafyev ; sost. i komment. A. Pavlova-Arbenina. — L. : Muzyka, 1980. — 216 s.

Azizyan I. A. Dialog iskusstv Serebryanogo veka / I. A. Azizyan. — M. : Progress-Traditsiya, 2001. — 400 s.

Berdyayev N. A. Smysl tvorchestva / N. A. Berdyayev // Filosofiya tvorchestva. kultury i iskusstva : v 2 t. / Vstup. st.. sost., primech. R. A. Galtsevoy. — M. : Iskusstvo, 1994. — T. 1. — S. 37–311.

Bibler V. S. Ot naukoucheniya k logike kultury: Dva filosofskikh vvedeniya v dvadtsat pervyy vek / V. S. Bibler. — M. : Politizdat, 1990. — 413 s.

Bychkov V. V. Estetika : ucheb. dlya vuzov / V. V. Bychkov. — M. : Gardariki, 2002. — 556 s.

Vanslov V. V. Soderzhaniye i forma v iskusstve / V. V. Vanslov. — M. : Iskusstvo, 1956. — 370 s.

Vygotskiy L. S. Psikhologiya iskusstva / Pod red. Vyach. Ivanova ; predisl. A. N. Leontyeva; komment. L. S. Vygotskiy, V. V. Ivanova. 2-e izd. — M. : Iskusstvo, 1968. — 576 s.

Kagan M. S. Filosofiya kultury / M. S. Kagan. — SPb. : Petropolis, 1996. — 416 s.

Kondakov I. V. Kulturologiya: istoriya kultury Rossii : kurs lektsiy / I. V. Kondakov. — M. : IKF Omega-Jl. Vyssh. shk., 2003. — 616 s.

Medushevskiy V. V. O zakonomernostyakh i sredstvakh khudozhestvennogo vozdeystviya muzyki / V. V. Medushevskiy. — M. : Muzyka, 1976. — 254 s.

Melik-Pashayev A. A. Pedagogika iskusstva i tvorcheskiye sposobnosti / A. A. Melik-Pashayev. — M. : Znaniye, 1981. — 96 s.
ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net