Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 60 (2018) Просвітницько-виховна діяльність вірменських громад у культурному просторі України (сучасний етап) Анотація   PDF
K. O. Dannyk
 
№ 59 (2018) Профеcіоналізація хорового виконавства на західноукраїнських землях (основи та сучасність) Анотація   PDF
Yu. M. Ivanova
 
№ 59 (2018) Релігійно-філософська концепція пісні Хуан Цзи «Закони неба» Анотація   PDF
Mengmeng Chen
 
№ 61 (2018) Репертуар музично-драматичного театру М. Старицького (1885–1891 рр.) Анотація   PDF
L. Yo. Kokhan
 
№ 61 (2018) Репертуар українського музично-драматичного театру як чинник збереження культурних традицій української нації (остання третина ХІХ — початок ХХ ст.) Анотація   PDF
I. M. Yan
 
№ 59 (2018) Рецензія на книгу Дяченка М. В. «Просто жити (філософські нариси, есе)» Анотація   PDF
V. M. Sheyko
 
№ 60 (2018) Рецензія на монографію: Трансформації орнаментування кераміки в традиційній культурі Лівобережної України (Кінець VII тис. до н.е. — ХІХ століття) Анотація   PDF
A. O. Soshnikov
 
№ 61 (2018) Рецепція європейського оперного мистецтва в китайській музичній культурі кінця XVIII — першої половини ХХ ст. Анотація   PDF
Ming Li
 
№ 60 (2018) Розвиток електронного урядування в Україні як фактор соціокультурної динаміки Анотація   PDF
K. V. Kysliuk
 
№ 59 (2018) Розвиток китайського естрадно-вокального мистецтва в 1970–1990-х рр.: культурно-історичні та жанрово-стильові особливості Анотація   PDF
A. M. Boiko
 
№ 61 (2018) Розвиток народного хорового виконавства в суспільстві на сучасному етапі Анотація   PDF
S. A. Dobronravova, V. V. Shevchenko
 
№ 60 (2018) Розмисли Епіктета про істинну свободу Анотація   PDF
M. V. Diachenko
 
№ 48 (2015) Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної сфери Анотація   PDF
N. I. Kuchyna
 
№ 61 (2018) Самостійна робота студентів у контексті формування вокальної компетентності актора Анотація   PDF
V. O. Doroshenko
 
№ 61 (2018) Світова література на українському телебаченні в інтерпретації Тимлера Спенглера (Німеччина) Анотація   PDF
I. V. Zborovets
 
№ 60 (2018) Святі Гори як простір діалогу культурних традицій Анотація   PDF
O. O. Smolina
 
№ 57 (2017) Семантика поняття «юань» у китайському музичному мистецтві Анотація   PDF
Li Ming
 
№ 57 (2017) Семантико-емоційна компонента вокального мистецтва в західноєвропейській музично-естетичній думці другої половини XVIII ст. Анотація   PDF
O. V. Ieroshenko
 
№ 59 (2018) Символізм кола в традиційному мистецтві (українсько-ірландські паралелі) Анотація   PDF
O. S. Chastnyk
 
№ 57 (2017) Символіка-Sacra в хоровій кантаті Г. Гаврилець «Stabat Mater»: герменевтичний підхід Анотація   PDF
T. P. Sukhomlinova
 
№ 58 (2017) Символи колективного несвідомого в культурі усної традиції Анотація   PDF
A. V. Hurina
 
№ 61 (2018) Соматичні практики в сучасній бальній хореографії Анотація   PDF
T. S. Pavlyuk
 
№ 61 (2018) Соната для армандоліни й баса continuo Дж. Б. Саммартіні в аспекті відображення художніх ідеалів Пізнього Бароко Анотація   PDF
N. V. Bashmakova
 
№ 48 (2015) Соціокультурні трансформації сучасної України крізь призму поняття травми Анотація   PDF
M. V. Aleksandrova
 
№ 58 (2017) Соціокультурне програмування сфери здорового способу життя населення України Анотація   PDF
I. M. Nakolonko
 
№ 57 (2017) Співзвуччя духовних символів як основа герменевтики під час аналізу музики Анотація   PDF
N. P. Varavkina-Tarasova
 
№ 58 (2017) Спадкоємність слов’яно-українських традицій сіверян в оригінальному письменстві середньовічної Русі Анотація   PDF
V. A. Balabushka
 
№ 61 (2018) Специфіка взаємодії змісту й форми у вокальній мініатюрі Хуан Цзи на вірші Лью Сиан «Ідучи снігом» Анотація   PDF
Mengmeng Chen
 
№ 48 (2015) Сприйняття Рьоан-Дзі Анотація   PDF
Andrew J. Svedlow
 
№ 61 (2018) Стан і тенденції розвитку академічного народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я (на прикладі діяльності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової) Анотація   PDF
V. V. Sheremet
 
№ 57 (2017) Становлення і розвиток естрадно-вокального мистецтва в Китаї в 1910–60 рр. Анотація   PDF
A. M. Boiko
 
№ 61 (2018) Сучасні тенденції інтерпретування української народнопісенної виконавської парадигми Анотація   PDF
Yu. I. Karchova
 
№ 48 (2015) Сучасні технології: соціокультурні аспекти Анотація   PDF
Z. M. Ostropolska
 
№ 61 (2018) Сучасна проблематика подієвого менеджменту мистецьких проектів Анотація   PDF
S. V. Oborska
 
№ 58 (2017) Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості Анотація   PDF
E. B. Grodska
 
№ 59 (2018) Танець-модерн у контексті мистецтвознавчого аналізу хореографічної культури України Анотація   PDF
T. L. Drach
 
№ 59 (2018) Творчо-організаційна складова вокальної підготовки студентів-акторів (на прикладі ХДАК) Анотація   PDF
O. V. Yeroshenko
 
№ 60 (2018) Тексти культури в діалоговій концепції М. Бахтіна та В. Біблера Анотація   PDF
I. M. Shuliakov
 
№ 58 (2017) Тема людської долі в етичній філософії Сенеки Анотація   PDF
M. V. Diachenko
 
№ 57 (2017) Тенденції інтерпретування народнопісенного виконавства в сучасному художньому просторі України Анотація   PDF
Yu. I. Karchova
 
121 - 160 з 179 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>