№ 48 (2015)

Зміст

Теорія та історія культури

Еволюційні трансформації культурології PDF PDF
S. M. Volkov
Трансформації герменевтики системи охорони та зміцненя здоров’я землян: соціокультурні й екологічні аспекти PDF PDF
V. M. Sheyko
Визначення поняття «культурна спадщина» в культурному просторі України PDF PDF PDF
V. Yu. Stepanov
Уолт уїтмен: філософсько-поетичні етюди оптимізму (стаття друга) PDF
M. V. Diachenko
Сучасні технології: соціокультурні аспекти PDF
Z. M. Ostropolska
Антропологічна проблематика в сучасному кіномистецтві: на шляху до «безтілесної людини майбутнього» (за матеріалами фільму Спайка Джонза «Вона», 2013) PDF
O. Н. Sytnyk
Ігровий дискурс культури як об’єкт наукового осмислення PDF
I. A. Kurilenko
Вплив меценатства як форми благодійності на розвиток стародавніх культур PDF
L. S. Azartseva
Культуротворчі змісти туризму в освіті PDF
L. D. Bozhko
Мотиви андрогінності в образотворчому мистецтві першої половини ХХ ст. PDF
N. O. Kopylova
Міфологема світла і темряви в аксіологічних ученнях вітчизняних та російських філософів PDF
M. O. Chumachenko
Роль маркетингу в діяльності організацій соціокультурної сфери PDF
N. I. Kuchyna
Герменевтичний дискурс музейної комунікації PDF
O. M. Goncharova
Антропоекологічні виміри художньої діяльності PDF
N. V. Barna
Сприйняття Рьоан-Дзі PDF
Andrew J. Svedlow
Анатомія промови у вимірі холізму PDF
N. P. Osypova
Здоровий спосіб життя як феномен культури: історіографічний дискурс PDF
I. M. Nakolonko

Українська культура

Ідеологічні стратегії державної культурної політики України PDF
O. V. Kravchenko
Духовні засади української державності як чинник розбудови національного культурного простору PDF
O. A. Domanska
Соціокультурні трансформації сучасної України крізь призму поняття травми PDF
M. V. Aleksandrova
Проблематизація української культури в російськомовному літературному дискурсі сучасної України PDF
S. V. Klitsenko
Культурологічні особливості становлення Українського театрального перформансу PDF
O. Yu. Lachko
Народне свято як засіб етнокультурної ідентифікації та національного єднання PDF
V. O. Chuiko
Організаційні процеси культурного життя Західної Волині міжвоєнного періоду в сучасній вітчизняній історіографії PDF
O. H. Hlushchuk
Культурологічна діяльність майбутніх педагогів — організаторів дозвілля в клубах PDF
V. B. Tiuska
Політичні зміни як фактор впливу на трансформації орнаментації традиційної кераміки Лівобережної України PDF
A. L. Shcherban
Проблеми та пошуки сучасного формотворення в дизайнерській підготовці PDF
V. O. Korsunskyi