Антропоекологічні виміри художньої діяльності

N. V. Barna

Анотація


Розглядається екологічний вимір культури, який наприкінці ХХ — поч. ХХІ ст. стає пріоритетним. Природа є тим фундаментальним, висхідним організмом, який уможливлює сприйняття цілого. Саме у ХХ ст., коли відбулися кардинальні трансформації, означився важливий мотив, який має бути або домінантним, або імпліцитним як ойкос, простір, єдність людини і всесвіту, що здійснюється на засадах культуротворчості, людинотворчості та людиновимірності. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Лихачов Д. Экология проблема нравственная / Д. Лихачов // Наше наследие. — №1. — 1991. — С. 3–9.

Шпенглер О. Закат Европы. Гаштальт и действительность / О. Шпенглер. — М. : Мысль, 1993. — 663 с.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер ; пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 400 с.

Толстоухов А. В. Глобалізація. Влада. Еко-майбутнє / А. В. Толстоухов. — Київ : Парапан, 2003. — 308 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 2522-1140 (Online), ISSN 2410-5325 (Print)
Адреса: 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, к. 38а, Редакційно-видавничий відділ ХДАК. тел. +38(057)731-27-83
rvv2000k@ukr.net